รวม LINK สรุป OPPDAY 2021Q4

 • หุ้น TISCO

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/tisco2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=VzL7pjP_VUU&t=1s

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220207-YearEnd2021-TISCO.pdf

 • หุ้น PTTEP

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/pttep2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=–5Om3XxR4g    

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220210-YearEnd2021-PTTEP.pdf

 • หุ้น KTC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ktc2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/JSHQQh5OrO0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220214-YearEnd2021-KTC.pdf

 • หุ้น RCL

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/rcl2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=xAL7aQsesHI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220214-YearEnd2021-RCL.pdf

 • หุ้น KSL

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ksl20212q4/

Link YouTube : https://youtu.be/k5SAgZa3U-g   

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220211-YearEnd2021-KSL.pdf

 • หุ้น SCGP

Mr.Likestock :  https://www.mrlikestock.com/2022/scgp2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/f9gyo6FUxEk

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220208-YearEnd2021-SCGP.pdf

 • หุ้น ADVANC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/advanc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=fDwZjsIQRsE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220209-YearEnd2021-ADVANCE.pdf

 • หุ้น THCOM

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/thcom2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/4P9vGYB-hy4

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220209-YearEnd2021-THCOM.pdf

 • หุ้น PLT

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ptl2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1_Jq3uSvB9s

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220215-YearEnd2021-PTL.pdf

 • หุ้น MTC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/mtc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=EyRxlBXNKYU

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220215-YearEnd2021-MTC.pdf

 • หุ้น QTC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/qtc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tTPcAOIIbi0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220222-YearEnd2021-QRC.pdf

 • หุ้น GPSC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/gpsc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=6u7Xp2BQonw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220222-YearEnd2021-GPSC.pdf

 • หุ้น SNC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/gpsc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=0Fux9DVsmXw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220222-YearEnd2021-SNC.pdf?fbclid=IwAR1CzR4hyZfqCoZKmrrmiCU6PtGyGU8oLBzDQtXECroe0npk6dU45zeQtUI

 • หุ้น KTIS

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ktis2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=XVRgCvFndwo

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220221-YearEnd2021-KTIS.pdf?fbclid=IwAR0XBCvcBcJ3A1UfmkDR-UfwnWZpNX17ij2-9sa-ij0EC5n6Ia764xNSIq0

 • หุ้น CBG

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/cbg2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=9vjMAysXIKc

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220222-YearEnd2021-CBG.pdf?fbclid=IwAR1G0FenYJ-9q1L_M2_j_EUnAN8TMEizeHYf6hIzdfKB_DlX7mubFNaBjiA

 • หุ้น PTTGC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/pttgc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=40MUynuQI1Y

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220218-YearEnd2021-PTTGC.pdf

 • หุ้น THREL

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/threl2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Ysh5so7UaMQ

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220223-YearEnd2021-THREL.pdf

 • หุ้น SUN

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sun2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/SHVUDX1aKSo

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220223-YearEnd2021-SUN.pdf

 • หุ้น TK

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/tk2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/vV6S1cQgTnM

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220228-YearEnd2021-TK.pdf

 • หุ้น SAK

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sak2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/hyYiAVPQVBc

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220223-YearEnd2021-SAK.pdf

 • หุ้น SMPC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/smpc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Q6csVuyQ9YI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220228-YearEnd2021-SMPC.pdf

 • หุ้น PIMO

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/pimo2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/jF1YjdC7wek

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220228-YearEnd2021-PIMO.pdf

 • หุ้น OSP

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/osp2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=osdtYSReSqI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220225-YearEnd2021-OSP.pdf

 • หุ้น ADB

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/adb2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=km2nrqRoPY0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220224-YearEnd2021-ADB.pdf

 • หุ้น SNP

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/snp2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=OiCJlpo-130

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220303-YearEnd2021-SNP.pdf

 • หุ้น WHA

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/wha2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/4KsXlXyULqc

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220304-YearEnd2021-WHA.pdf

 • หุ้น IT

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/it2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/awfAr2fmrnE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220224-YearEnd2021-IT.pdf

 • หุ้น BEC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/bec2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/K2l2apVCuuA

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220302-YearEnd2021-BEC.pdf

 • หุ้น HFT

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/hft2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=VWrf-Skxq3A

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220304-YearEnd2021-HFT.pdf

 • หุ้น SKN

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/skn2021q4/

Link YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=WbX7knC7DBw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220304-YearEnd2021-SKN.pdf

 • หุ้น AS

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/as2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=dThEFdFkyXw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220303-YearEnd2021-AS.pdf

 • หุ้น BAM

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/bam2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/qeRZdUR41j0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220304-YearEnd2021-BAM.pdf

 • หุ้น JMART

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/jmart2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/O8DKtkQ1Kq8

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220307-YearEnd2021-JAYMART.pdf

 • หุ้น NETBAY

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/netbay2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=NIxOVLajc1I

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220228-YearEnd2021-NETBAY.pdf

 • หุ้น CPALL

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/cpall2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/_FT98HwCp0A

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220303-YearEnd2021-CPALL.pdf

 • หุ้น NSL

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/nsl2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=-g1AvN-xuDY

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220304-YearEnd2021-NSL.pdf

 • หุ้น FORTH

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/forth2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=mgxIYa4ts-Q

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220304-YearEnd2021-FORTH.pdf

 • หุ้น DCC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/dcc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=TuldKywUR_c

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220225-YearEnd2021-DCC.pdf

 • หุ้น STC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/stc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tC0YMStMcXg

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220228-YearEnd2021-STC.pdf

 • หุ้น ILINK

Mr.Likestock :  https://www.mrlikestock.com/2022/ilink2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=zUL-LwwQbtc

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220308-YearEnd2021-ILINK.pdf

 • หุ้น SFT

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sft2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZOl7sexFdW0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220307-YearEnd2021-SFT.pdf

 • หุ้น TVO

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/tvo2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_ktQsDeiNwk

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220311-YearEnd2021-TVO.pdf

 • หุ้น PDJ

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/pdj2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=9JmoNQlnUlE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220311-YearEnd2021-PDJ.pdf

 • หุ้น ILM

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ilm2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/skMBLgwWwoI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220310-YearEnd2021-ILM.pdf

 • หุ้น HUMAN

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/human2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/CgMyUpG2Xdk

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220309-YearEnd2021-HUMAN.pdf

 • หุ้น ICHI

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ichi2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/7BBWnlgQ_0k

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220310-YearEnd2021-ICHI.pdf

 • หุ้น SICT

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sict2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=G1JLAdcyvP4

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220308-YearEnd2021-SICT.pdf

 • หุ้น SPVI

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/spvi2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=DrrvZxjvgms

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220302-YearEnd2021-SPVI.pdf

 • หุ้น PYLON

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/pylon2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/-XZ3KKHO5qc

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220309-YearEnd2021-PYLON.pdf

 • หุ้น SAWAD

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sawad2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/L80j9EbcxH8

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220310-YearEnd2021-SAWAD.pdf

 • หุ้น  TIDLOR

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/tidlor2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/aTRdKsZ9EUw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220325-Q42021-TIDLIR.pdf

 • หุ้น RBF

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/rbf2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=NwPOSCbjqXA

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220304-YearEnd2021-RBF.pdf

 • หุ้น HTC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/htc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=freLTIdEfGE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220318-Oppday-YearEnd2021-HTC.pdf

 • หุ้น XO

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/xo2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=HPxrLm-cZvs

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220317-YearEnd2021-XO.pdf

 • หุ้น MENA

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/mena2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1rgw8OZ2rGE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220317-YearEnd2021-MENA.pdf

 • หุ้น SA

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sa2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=eXj0ihL398Q

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220317-YearEnd2021-SA.pdf

 • หุ้น BYD

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/byd2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=fnl9pAMfGd0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220315-YearEnd2021-BYD.pdf

 • หุ้น SC

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sc2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZkW13enaLkw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220310-YearEnd2021-SC.pdf

 • หุ้น THANI

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/thani2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/3IW-y1J6djI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220315-YearEnd2021-THANI.pdf

 • หุ้น IIG

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/iig2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/YKGue0iTb7Q

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220314-YearEnd2021-IIG.pdf

 • หุ้น PM

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/pm2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=2KaV9a3mJZE&t=250s

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220310-YearEnd2021-PM.pdf

 • หุ้น NDR

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ndr2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=WYuV_AKX8NI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220314-YearEnd2021-NDR.pdf

 • หุ้น  APP

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/app2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=0vG1kBSyXMA

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220314-YearEnd2021-APP.pdf

 • หุ้น  ADD

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/add2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Gv6U6-Y2dZw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220318-YearEnd2021-ADD.pdf

 • หุ้น  BEYOND

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/beyond2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ahwHHM5IaBY

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220321-YearEnd2021-BEYOND.pdf

 • หุ้น  PRM

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/prm2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=-qjmz5HOKTg

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220318-YearEnd2021-PRM.pdf

 • หุ้น  SAPPE

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sappe2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=H9MeZ8aEdd0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220322-YearEnd2021-SAPPE.pdf

 • หุ้น  STECH

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/stech2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/CHOmMv3PAcI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220325-YearEnd2021-STECH.pdf

 • หุ้น MICRO

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/micro2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=QK28WMaRDio&t=2003s

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220307-YearEnd2021-MICRO.pdf

 • หุ้น SISB

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sisb2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/i1nRDDkIcs4

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220324-YearEnd2021-SISB.pdf

 • หุ้น SYNEX

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/synex2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=f2gCmwDkvoE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220307-YearEnd2021-SYNEX.pdf?fbclid=IwAR1LErTtYgr-AsNJ1Kyk9WDWYeqXEC6FHfPt87wKy2x6BgGMUY45RUjtBUA

 • หุ้น TH

Mr.Likestock :  https://www.mrlikestock.com/2022/th2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/7Fni1QUpQSw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220328-YearEnd2021-TH.pdf

 • หุ้น ZEN

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/zen2021q4/

Link YouTube : https://youtu.be/0otBrgRPMTg

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220324-YearEnd2021-ZEN.pdf

 • หุ้น  AU

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/au2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=5SUihjAY3h0

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220329-YearEnd2021-AU.pdf

 • หุ้น  EA

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ea2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ROvgQlFksRI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220329-YearEnd2021-EA.pdf?fbclid=IwAR390itrkDn_DjCYBafbdx3VFdycwjvx2C-ejeLzSExH5NsGaZLWagFf_SQ

 • หุ้น TNP

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/tnp2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=EVcQC2hTIGI 

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220331-YearEnd2021-TNP.pdf?fbclid=IwAR2YIDUnxHZtzYUjNv07Anyvs0URV5d_LfuD5pM9h0s8pLqdUPSj1tE3L3g

 • หุ้น SIS

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/sis2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=RlTUSL_zoRM

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220401-YearEnd2021-SIS.pdf?fbclid=IwAR0akE4lGuSdvJ90alfbfnltwuDL-itSrhTVfVO6N7vLV4ITrH2EgXT0CNU

 • หุ้น  ASEFA

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/asefa2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=EyngMtN7Cs4

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220329-YearEnd2021-ASEFA.pdf?fbclid=IwAR0JUvqj7nnz7cN3tNuCUZlpsFYOAuCCNw3rBMcBVO2kyZSWnzmF-Fu6PrA

 • หุ้น APCO

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/apco2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3mTgFdsBboU

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220330-YearEnd2021-APCO.pdf?fbclid=IwAR1Wgp7Apdv2qh9PeTN_OkobW_2EAyCuMrqJD3X8RWaX0YPlvdrAEsLW2JE

 • หุ้น TKS

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/tks2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=nNBDeAXDMWE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220404-YearEnd2021-TKS.pdf?fbclid=IwAR39eOkocoWL5Yi0YWywQOm1akXX1atOz2mdPc_RwVAW0QiKiTnpbYCyZEI

 • หุ้น GLOCON

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/glocon2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=UIAm4Rk-APM&t=9s

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220405-YearEnd2021-GLOCON.pdf?fbclid=IwAR2Sn01UJ6DSus1jZtdlqifMp4HNRvGFb2RKLTWVigbH4wJFrsFOx3dyMeU

 • หุ้น CPANEL

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/cpanel2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=dJdLTo4wBgY

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220331-YearEnd2021-CPANEL.pdf

 • หุ้น OISHI

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/oishi2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=BNKFv4tkBC8

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220407-2022Q1-OISHI.pdf?fbclid=IwAR14vnWxG4wLZN2VadqT_ScKCpEKiI2kV8IvhqQk2abIEOLtL-wy70PT198

 • หุ้น YGG

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ygg2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=VINZeXnZMAU

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220405-YearEnd2021-YGG.pdf

 • หุ้น MVP

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/mvp2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=sZqKZHb_lxE

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220407-YearEnd2021-MVP.pdf?fbclid=IwAR2fiFE5Xc7glU7ViCs-4pkKVLmqFgoC9xwIgKAw9KgGmDoqSPqLOwTpDYA

 • หุ้น NER

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ner2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=iMRVSoN8IwI

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220404-YearEnd2021-NER.pdf?fbclid=IwAR0aL6s5x1Nlv6Xufy0FCvH2Fimpq3WD4ftx49M6N-Ep-GmpbCMD6-miy3E

 • หุ้น NCAP

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/ncap2021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=yJgdynZ0APM

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220401-YearEnd2021-NCAP.pdf

 • หุ้น ATP30

Mr.Likestock : https://www.mrlikestock.com/2022/atp302021q4/

Link YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ocXWn1V_ejw

Presentation : https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q4/20220404-YearEnd2021-ATP30.pdf

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line(คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)