หุ้น NDR – สรุป OPPDAY 2021Q4

สรุปประเด็นสำคัญ

– รายได้มากขึ้นจากราคาที่มีการขยับทำให้ราคาขายขยับมากขึ้น ยังขายต่างประเทศ60% กำไรขั้นต้น 16% ลดลงจาก 26% ในไตรมาส4 ปีที่แล้วจากต้นทุนวัตุถุดิบที่เพิ่มขึ้น

– ปี64 รายได้จากยางในลดลงเนื่องจากเริ่มมียางนอกที่ไม่ใช้ยางในมากขึ้นกับรถมอเตอร์ไซต์

Q&A

– ยอดขาย ETRAN ยังเป็นระบบเช่าเป็นหลัก รถที่ขาย MYRA2 จะเริ่มผลิตในปลายไตรมาส2 ทำให้วันนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าเช่า สิ้นมีนาคมน่าจะปล่อยรถเช่าได้เกือบ 300 คัน ช้ากว่าเป้า 1,000 คัน เนื่องจากมีบางชิ้นส่วนมีปัญหาทำให้หยุดการผลิตไปหลายเดือนในปีก่อน ปีนี้คาดหวังจะผลิตรถ MYRA 5,000 คัน โดยใน 5,000 จะเป็นรถขาย 60-70% แบตเป็น 50% ของราคารถ ETRAN ยังไม่ได้ mass production ยังไม่มีกำไรขาดทุนเล็กน้อยรอดูไตรมาส3 ถึงจะเห็น GPM ว่าจะเป็นเท่าไร

– GPM ไตรมาส1 น่าจะพอๆไตรมาส4 แนวโน้มวัตถุดิบยังขึ้นอยู่แต่พยายามขายสินค้าที่มี margin มากขึ้นให้ GP ไม่ลดลงมากนัก

– การเปิดสาขา swop แบตแค่หลักแสนเนื่องจากมี partner การสนับสนุนรถ EV ไม่ได้ทำให้ต้นทุนเราถูกลงแต่ทำให้ผู้ซื้อได้ราคาถูกลง

– แผนยางในลดลงเห็นเทรนด์มาหลายปีแล้วทำให้เราไม่ได้ขยายการผลิตยางในมา 5ปี จากเทรนด์ยางนอกที่ไม่มียางใน

– บริษัทลูกในมาเลเซียกับไทยไม่แตกต่างกันมากสถานการณ์คล้ายกัน

– ไม่มีนโยบายถือ ETRAN เกิน35%

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)