หุ้น TOG – Opportunity day Q1/2021

หุ้น TOG หรือ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเลนส์แว่นตาชั้นนำระดับโลก โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และมีฐานลูกค้าอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์แว่นตาตามคำสั่งของลูกค้า (OEM) ทั้งในและต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน Q1/2021

อ่านต่อ

หุ้น FSMART – Opportunity day Q1/2021

หุ้น FSMART – Opportunity day Q1/2021หุ้น FSMART หรือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริการ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ลักษณะธุรกิจ ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือแบบ Pre-paid และบริการชำระเงินออนไลน์

อ่านต่อ

หุ้น BEC – Opportunity day Q1/2021

หุ้น BEC หรือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ ลักษณะธุรกิจ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ เช่น แพลตฟอร์มโทรทัศน์, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม, การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ, บริการจัดหา

อ่านต่อ

หุ้น SMT – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SMT หรือ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กลุ่มเทคโนโลยี หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะธุรกิจ รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA

อ่านต่อ

หุ้น AMATA – Opportunity day Q1/2021

หุ้น AMATA หรือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะธุรกิจ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขาย ทั้งน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น นิคมอุตสาหกรรมที่ได้ยินบ่อย เช่น

อ่านต่อ

หุ้น GLOCON – Opportunity day Q1/2021

หุ้น GLOCON หรือ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจของ GLOCON แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ดังนี้ อาหาร ประกอบด้วย อาหารแช่แข็งและผลไม้อบแห้ง ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ

อ่านต่อ