รวมลักษณะธุรกิจหุ้นไทย

รวมลักษณะธุรกิจหุ้นไทย

ครบทุกตัว ทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ mai เกือบ 800 หุ้น รวมมาไว้ในหน้าเดียว ครบจบเลยมีบอก กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ไว้ด้วย

อ่านต่อ
สรุปงบการเงินไตรมาส2 2019

สรุปงบ ไตรมาส2 2019

Update วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (ประกาศงบคืนสุดท้าย)ช้าสุดเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อาจจะยังไม่ครบทุกตัวที่ประกาศนะครับ และตรวจสอบกับงบจริงอีกครั้งนะครับ YOY คือ ไตรมาส2 ปีนี้ เทียบกับ ไตรมาส2 ปีที่แล้ว QOQ คือ

อ่านต่อ

Assets Turnover อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Assets Turnover Ratio) ใช้วัดความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมี

อ่านต่อ
ROE

ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ROE (Return On Equity) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับส่วนของเจ้าของ (ทุน) บอกความเก่งของกิจการได้ แต่ต้องอย่าลืมดูหนี้สินประกอบด้วย

อ่านต่อ
ROA

ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ROA (Return On Assets) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์ที่มี ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมามากน้อยเพียงใด แสดงถึงความเก่งของกิจการ

อ่านต่อ
PE Band และ PBV Band

PE Band และ PBV Band

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ PE นั้นสามารถหาค่า PE ที่เหมาะสมได้หลายวิธี แต่การใช้วิธี PE Band ทำให้ทราบกรอบการเคลื่อนไหวของค่า PE รู้โซนถูกแพง

อ่านต่อ