หุ้น MICRO – สรุป OPPDAY 2021Q4

สรุปประเด็นสำคัญ

– สัดส่วนพอร์ตเช่าซื้อรถบรรทุกมือ 2 ที่ 96%

– ปีที่แล้วเปิดสาขาเพิ่มไป 7 สาขา และออกหุ้นกู้ไป 1,052.9 ลบ. ได้รับการจัดอันดับ TRIS Rating BB+

– เดือนมกราคมปีนี้จัดตั้งบริษัท Micro fin อยู่ระหว่างการขออนุญาตจาก ธปท. ทำธุรกิจ Personal loan ถือ 99% คาดว่าจะเริ่มธุรกิจได้ในไตรมาส 3/65

– เดือนมีนาคมจัดตั้งบริษัท Micro plus เพื่อทำธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ถือ 51%

– ธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้ใบอนุญาตนายหน้าแล้วทั้งประกันชีวิตและวินาศภัยในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยเอามา Service กลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้า Micro อยู่แล้ว

– พอร์ตของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรถยี่ห้อ ISUZU และ HINO

– พอร์ต ณ สิ้นปี 64 ที่ 3,795 ลบ. +49.3% YoY ดอกเบี้ยเป็น Flat rate อยู่ที่ 8-15% ให้ LTV 70-85%

– สาขาปัจจุบันมี 19 สาขา ส่วนสาขาที่ 20 อยู่ที่สุโขทัยเปิดเดือนมีนาคม และจะเปิดอีก 3 สาขาในปีนี้เป็นอย่างน้อย

– Market share 8.9%

– New loan ปีที่แล้ว 2,208 ลบ. +69.4% YoY

– กำไรสุทธิ 187 ลบ. +38.8% YoY

– สัดส่วนอาชีพลูกค้าแบ่งเป็น Transport 50.1% ก่อสร้าง 30.7% เกษตร 13%

– NPL 3.47% ลดลงจากปีก่อนที่ 3.82%

– D/E 1.06 เท่า

– Interest yield 15.9% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 15.5% ยังใกล้เคียงกับปีก่อนๆ แต่ Fee yield เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.8% เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

– NIM 13.9% เทียบกับปีก่อนที่ 13.4% เพราะได้ Yield เพิ่มจาก Fee yield และ Cost of fund ลดลงเล็กน้อยจากการได้ Soft loan ต้นทุนต่ำมาในปีก่อน

– Cost to income 32.7% ค่อยๆ ลดลงมาเรื่อยๆ

– Credit cost 4.9% สูงขึ้นเยอะปีก่อน 3.4% จากกฎกระทรวงมาตรา 374 ทำให้บริษัท Write off หนี้สูญเร็วขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือหนี้สูญรับคืนกลับมาช้ากว่าปกติเพราะติดโควิด ปีนี้น่าจะดีขึ้น

– ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้ 5,000 ลบ. (ไม่รวมบริษัทย่อย) คือเติบโต +30% YoY ต้องปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 3,000-3,300 ลบ. โดยใช้กลยุทธ์การขยาย

Q&A

– การแข่งขันดอกเบี้ยของตลาดเช่าซื้อรถบรรทุกมือ 2 ไม่ได้รุนแรงมาก

– Micro plus จะลองปล่อยด้วยวงเงิน 400 ลบ. เพื่อลองตลาดก่อน ยังไม่ได้เน้น Growth แต่คุณภาพลูกหนี้ดีแล้วต้องการเงินทุนทางผู้ร่วมทุนพร้อมที่จะใส่เงินเข้ามาในธุรกิจ และมีบางสาขาที่ใช้สาขาเดียวกับ Micro ปัจจุบัน

– ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลน่าจะยื่นขอใบอนุญาตเดือนนี้และใช้ระยะเวลาดำเนินประมาณ 3-4 เดือน คาดว่าเริ่ม Operate ได้ Q3 ต้องการจับกลุ่มลูกค้าดีที่ผ่อนเช่าซื้อใกล้หมดแล้ว แต่ต้องการสภาพคล่องไปใช้ในธุรกิจก่อน แล้วค่อยขยายไปยังลูกค้าข้างนอก

– High season ของธุรกิจจะเป็นครึ่งปีหลัง

– ราคาน้ำมันแพงก็ส่งผลลบทำให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการจ่ายหนี้ลดลง

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)