Category: อ่านงบการเงิน

 

อ่านงบการเงิน คลังความรู้ และ Clip VDO ฉบับอธิบายแบบเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิธีการ อ่านงบการเงิน มีตัวอย่างสาธิตการวิเคราะห์หุ้นจริงประกอบ

งบกำไร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อ่านอย่างไร

มาต่อกันในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นงบที่ใช้ดูเป็นหลัก เดิมมีชื่อว่างบกำไรขาดทุน การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในงบนี้ส่วนหนึ่งมาจากมาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด แล้วเรายังรู้ได้ยังไง ? ขอเชิญเพื่อนๆ ติดตามผ่านบทความงบกำไรขาดทุนได้เลย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรืองบกำไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้ และค่าใช้จ่ายเป็นเท่าใด แสดงให้เห็นความสามารถในการทำมาหากินงบนี้เราก็จะพิจารณา รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร เป็นหลัก รายได้ หมายถึง

อ่านต่อ
หนี้สิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ฝั่งหนี้สิน และ ทุน

ในบทความงบแสดงฐานะทางการเงิน มีสมการสำคัญคือ “ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ ” จากบทความที่ผ่านมาเพื่อนๆ ก็ได้รู้จักชนิด หรือรายการต่างๆ ที่เป็นในส่วนของทรัพย์สินแล้ว ในบทความนี้ เพื่อนๆ จะได้รู้จักส่วนที่เหลือ คือ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ติตามอ่านกันได้เลย

อ่านต่อ
สินทรัพย์

งบแสดงฐานะทางการเงิน ฝั่งสินทรัพย์

จากบทความก่อนเราได้ทราบแล้วว่างบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ในบทความนี้เราจะมาลงรายละเอียดและจัดลำดับของสินทรัพย์กันครับ สินทรัพย์ สินทรัพย์ = สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจัดเรียงรายการสินทรัพย์ จะเรียงลำดับตามสภาพคล่อง โดยจะให้สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดอยู่ลำดับแรก สินทรัพย์ที่ยกมานั้นจะเป็นสินทรัพย์ที่เห็นเป็นประจำเกือบทุกบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียน 1. เงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดที่กิจการมีอยู่ในมือ เงินฝากธนาคารที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที

อ่านต่อ
งบดุล

งบแสดงฐานะทางการงาน (หรือ งบดุล) ไว้ดูอะไร

ในบทความนี้ Mr.LikeStock จะเริ่มอธิบายขยายความว่างบแสดงฐานะทางการเงิน หรืองบดุล ประกอบด้วยอะไรบ้างมีหลักการดูเบื้องต้นยังไง งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ เป็นงบที่บ่งบอกบริษัทว่ามีหนี้สิน สินทรัพย์และส่วนของเจ้าของมากน้อยแค่ไหน หากเพื่อนๆ คนไหนสะดวก Mr.LikeStock ขอชวนเปิดงบแสดงฐานะทางการเงินบริษัทที่เพื่อนๆชอบดูประกอบ กับบทความได้เลย หากเปิดดูแล้วตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย เพื่อนๆ จะเห็นหัวข้อหลักๆ 3 หัวข้อได้แก่

อ่านต่อ
งบ

เริ่มต้นอ่านงบ 101 งบการเงินคืออะไร และอ่านเพื่ออะไร ?

หากจะให้อธิบายว่างบการเงินคืออะไรในบรรทัดเดียว Mr.LikeStock ขอตอบในเชิงเปรียบเทียบนั่น คือ งบการเงินก็เปรียบได้กับการตรวจสุขภาพร่างกายของคนนั้นเอง เพื่อนๆ ที่เพิ่งเริ่มมาศึกษาอย่าเพิ่งตกใจไป Mr.likeStock จะขยายความให้ต่อจากนี้ งบการเงิน เป็นตัวบ่งบอกสภาพกิจการ จากการดำเนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความร่ำรวยมากน้อยแค่ไหน ทำมาหากินเก่งรึเปล่า มีนิสัยการใช้จ่ายเงินเป็นยังไง ซึ่งคำถามเหล่านี้ งบการเงิน สามารถตอบได้ งบการเงินตามหลักบัญชี งบการเงิน

อ่านต่อ
ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ จ่ายเป็นเงินสด

นักลงทุนหลายๆ ท่านอาจละเลยศึกษาเรื่องค่าเสื่อมราคา แต่ Mr.LikeStock ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ แล้วค่าเสื่อมราคานั่นมีประโยชน์ต่อการลงทุนแนวพื้นฐานอย่างไร หากใครไม่เคยรู้จักมาก่อน สามารถศึกษาได้จากบทความนี้เลย สำคัญยังไง ? ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อกิจการ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูง มีผลกระทบต่อกำไร ถ้าหากเราไม่ทราบ จะทำให้เราตีความกิจการที่เราลงทุนอยู่ผิดพลาดได้ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ค่าเสื่อมราคาคืออะไร ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์และใช้งานได้เกินกว่า

อ่านต่อ