Category: อ่านงบการเงิน

 

อ่านงบการเงิน คลังความรู้ และ Clip VDO ฉบับอธิบายแบบเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิธีการ อ่านงบการเงิน มีตัวอย่างสาธิตการวิเคราะห์หุ้นจริงประกอบ

หุ้น MVP – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – ต้องการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมธุรกิจแบบเดิมและธุรกิจดิจิตอลผ่าน metaverse platform – metaverse Thailand เฟส2 พร้อมพงษ์ – อโศก ร่วมกับ BitKub Next ที่มีกระเป๋าเกือบ 1 ล้าน ในไทย ได้

อ่านต่อ
ลิสซิ่ง

วิเคราะห์ธุรกิจลิสซิ่ง แนวทางการวิเคราะห์

ในบทความนี้ Mr.LikeStock จะชี้แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจลิสซิ่ง เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีงบการเงินที่แตกต่างค่อนข้างมากธุรกิจทั่วๆไปจะดำเนินกิจการโดยขายสินค้า หรือให้บริการ ธุรกิจลิสซิ่ง หรือ เรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือธุรกิจปล่อยเงินกู้ การปล่อยเงินกู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ปล่อยเงินกู้โดยมีหลักค้ำประกัน และการปล่อยแบบไม่มีหลักค้ำประกัน หุ้นที่ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ เช่น SAWAD, MTC,

อ่านต่อ
งบรวม

งบการเงินรวม ดูอย่างไรให้เข้าใจ (มีคลิปประกอบ)

Mr.LikeStock เชื่อว่าเพื่อนๆ นักลงทุนคงเคยเห็นหุ้นที่เราลงทุนนั้นบางครั้งก็ไปเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆ มากน้อยแตกต่างกันออกไป การที่บริษัทสามารถไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นหรือลงทุนในธุรกิจอื่นๆได้ ทำให้งบการเงินอาจต้องแสดง “งบการเงินรวม” และ “งบเฉพาะกิจการ” ทุกครั้ง เพื่อนๆหลายคนอาจไม่ทราบว่ามันแตกต่าง หรือมีรายละเอียดยังไงบ้าง ในบทความนี้ Mr.LikeStock จะเล่าให้ฟัง ฉบับลงทุนหุ้น ในการไปลงทุนในกิจการอื่น ทางบัญชีจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป 3 ระดับได้แก่

อ่านต่อ
หมายเหต

อ่านงบ Final รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มองข้ามไม่ได้

2 องค์ประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายแล้ว ของบทความ ”อ่านงบ”จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ต้องรู้ไว้ เพราะเป็นส่วนที่จะไขข้อข้องใจ และขยายรายละเอียดต่างๆที่ ในงบการเงินไม่ได้บอกไว้เช่น ความน่าเชื่อถือของงบ โดยเฉพาะส่วนของลูกหนี้การค้า 2 ส่วนสุดท้ายของงบการเงินได้แก่ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ เปรียบเสมือนเป็น สมุดบัญชีเงินฝากของกิจการ ใช้ดูการเคลื่อนไหวของเจ้าของ เป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแบบภาพรวมส่วนของทุน เพิ่มขึ้นหรือลดจากอะไรบ้าง ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นได้จาก กิจการมีกำไร

อ่านต่อ
cfi

งบกระแสเงินสด ตอนจบ CFI CFF

สุดท้ายแต่ ไม่ท้ายสุด Mr.LikeStock ขอบอกเลยว่างบกระแสเงินสด 2 กิจกรรมที่เหลือนั้นเข้าใจได้ง่ายๆแต่ก็สำคัญ หากพร้อมแล้ว Mr.LikeStock จะเล่าให้ฟัง กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ CFI คือ เงินสดที่ได้จากซื้อขายของสินทรัพย์ระยะยาว และเงินลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ได้กระทบการดำเนินงาน เงินสดที่นำไปลงทุนหากนำไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินลงทุนระยะสั้นสำหรับพักเงิน แบบนี้ไม่ทำให้บริษัทเติบโต

อ่านต่อ
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด ดูกำไรจริงกำไรปลอม

มีเพื่อนๆ คนไหนบ้างเวลาเปิดอ่านงบการเงินแล้วต้องเปิดดูงบกระแสเงินสดทุกครั้งบ้าง ? งบกระแสเงินสดถือว่าเป็นงบที่จะทำให้รู้ว่ากำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือปลอม และสามารถบอกนัยยะต่างๆได้อีกด้วย เพื่อนๆ สามารถศึกษาได้จากบทความนี้เลย งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงให้เห็นการไหลเข้าออกของเงินสดจริงๆ ในการดำเนินกิจการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กิจกรรมได้แก่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน หมายถึง รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นเงินสดจริงๆ

อ่านต่อ
งบกำไร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อ่านอย่างไร

มาต่อกันในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นงบที่ใช้ดูเป็นหลัก เดิมมีชื่อว่างบกำไรขาดทุน การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในงบนี้ส่วนหนึ่งมาจากมาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด แล้วเรายังรู้ได้ยังไง ? ขอเชิญเพื่อนๆ ติดตามผ่านบทความงบกำไรขาดทุนได้เลย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรืองบกำไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้ และค่าใช้จ่ายเป็นเท่าใด แสดงให้เห็นความสามารถในการทำมาหากินงบนี้เราก็จะพิจารณา รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร เป็นหลัก รายได้ หมายถึง

อ่านต่อ
หนี้สิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ฝั่งหนี้สิน และ ทุน

ในบทความงบแสดงฐานะทางการเงิน มีสมการสำคัญคือ “ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ ” จากบทความที่ผ่านมาเพื่อนๆ ก็ได้รู้จักชนิด หรือรายการต่างๆ ที่เป็นในส่วนของทรัพย์สินแล้ว ในบทความนี้ เพื่อนๆ จะได้รู้จักส่วนที่เหลือ คือ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ติตามอ่านกันได้เลย

อ่านต่อ
สินทรัพย์

งบแสดงฐานะทางการเงิน ฝั่งสินทรัพย์

จากบทความก่อนเราได้ทราบแล้วว่างบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ในบทความนี้เราจะมาลงรายละเอียดและจัดลำดับของสินทรัพย์กันครับ สินทรัพย์ สินทรัพย์ = สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจัดเรียงรายการสินทรัพย์ จะเรียงลำดับตามสภาพคล่อง โดยจะให้สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดอยู่ลำดับแรก สินทรัพย์ที่ยกมานั้นจะเป็นสินทรัพย์ที่เห็นเป็นประจำเกือบทุกบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียน 1. เงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดที่กิจการมีอยู่ในมือ เงินฝากธนาคารที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที

อ่านต่อ
งบดุล

งบแสดงฐานะทางการงาน (หรือ งบดุล) ไว้ดูอะไร

ในบทความนี้ Mr.LikeStock จะเริ่มอธิบายขยายความว่างบแสดงฐานะทางการเงิน หรืองบดุล ประกอบด้วยอะไรบ้างมีหลักการดูเบื้องต้นยังไง งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ เป็นงบที่บ่งบอกบริษัทว่ามีหนี้สิน สินทรัพย์และส่วนของเจ้าของมากน้อยแค่ไหน หากเพื่อนๆ คนไหนสะดวก Mr.LikeStock ขอชวนเปิดงบแสดงฐานะทางการเงินบริษัทที่เพื่อนๆชอบดูประกอบ กับบทความได้เลย หากเปิดดูแล้วตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย เพื่อนๆ จะเห็นหัวข้อหลักๆ 3 หัวข้อได้แก่

อ่านต่อ