Category: อ่านงบการเงิน

 

อ่านงบการเงิน คลังความรู้ และ Clip VDO ฉบับอธิบายแบบเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิธีการ อ่านงบการเงิน มีตัวอย่างสาธิตการวิเคราะห์หุ้นจริงประกอบ

3 ปัจจัยวิเคราะห์รายได้ ก่อนเริ่มลงทุน!!!

รายได้ของกิจการ…เป็นปัจจัยแรกที่สำคัญ สำหรับการมองหากิจการที่ดี ถือเป็นงานของนักลงทุนที่ต้องมองแบบทะลุปรุโปร่ง จาก 3 ปัจจัย ที่ต้องรู้จริง!!! 1 รายได้ของกิจการมาจากสินค้า หรือบริการอะไร เราต้องรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่กิจการเสนอขาย มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีสัดส่วนรายได้เป็นเท่าไร อะไรที่เป็นสินค้าและบริการหลัก และรองลงมา จากนั้นให้ติดตามโฟกัสไปที่รายได้กลุ่มหลักของกิจการที่มีสัดส่วนประมาณ 70-80% เพราะหากมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบกับกิจการค่อนข้างมาก 2 กลุ่มลูกค้าของกิจการ

อ่านต่อ
สรุปงบการเงินไตรมาส2 2019

สรุปงบ ไตรมาส2 2019

Update วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (ประกาศงบคืนสุดท้าย)ช้าสุดเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อาจจะยังไม่ครบทุกตัวที่ประกาศนะครับ และตรวจสอบกับงบจริงอีกครั้งนะครับ YOY คือ ไตรมาส2 ปีนี้ เทียบกับ ไตรมาส2 ปีที่แล้ว QOQ คือ

อ่านต่อ

Assets Turnover อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Assets Turnover Ratio) ใช้วัดความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมี

อ่านต่อ
ROE

ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ROE (Return On Equity) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับส่วนของเจ้าของ (ทุน) บอกความเก่งของกิจการได้ แต่ต้องอย่าลืมดูหนี้สินประกอบด้วย

อ่านต่อ
ROA

ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ROA (Return On Assets) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์ที่มี ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมามากน้อยเพียงใด แสดงถึงความเก่งของกิจการ

อ่านต่อ
อัตรากำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

อัตรากำไรสุทธิ (NPM) แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับยอดขาย ทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิของกิจการภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว

อ่านต่อ