งบกระแสเงินสด ตอนจบ CFI CFF

สุดท้ายแต่ ไม่ท้ายสุด Mr.LikeStock ขอบอกเลยว่างบกระแสเงินสด 2 กิจกรรมที่เหลือนั้นเข้าใจได้ง่ายๆแต่ก็สำคัญ หากพร้อมแล้ว Mr.LikeStock จะเล่าให้ฟัง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ CFI

คือ เงินสดที่ได้จากซื้อขายของสินทรัพย์ระยะยาว และเงินลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ได้กระทบการดำเนินงาน

เงินสดที่นำไปลงทุนหากนำไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินลงทุนระยะสั้นสำหรับพักเงิน แบบนี้ไม่ทำให้บริษัทเติบโต ควรนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร สิ่งที่เป็นปัจจัยในการผลิตของธุรกิจนั้นๆ ถ้าค่าเป็นบวก แสดงว่ามีการขายสินทรัพย์ แล้วได้เงินเข้ามา

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ควรมีค่าเป็น ลบ เนื่องจากเป็นสัญญาณของการขยายตัวของธุรกิจ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา หรือ CFF

คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินเข้ามาในกิจการ เช่น การเพิ่มทุนจากเจ้าของ กู้เงินธนาคาร การออกหุ้นกู้ การจ่ายปันผล เป็นต้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา ถ้ามีค่าเป็นบวก สามารถเป็นได้ทั้งกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ในส่วนของงบกระแสเงินสดจะค่อยๆ ลงลึกในบทความต่อไป ข้อควรระวังในการใช้ งบกระแสเงินสดไม่สามารถดูเป็นแนวโน้มการเติบโตโดยเทียบจากปีก่อนหน้าได้ เหมือนงบกำไรขาดทุน

ใจความหลักๆ ในการดูผลการดำเนินงานของบริษัทได้จบลงแล้วแต่ยังมีอีก 2 ส่วนประกอบของงบการเงินที่สำคัญ และเป็นส่วนที่Mr.LikeStock ไม่เว้นแม้แต่นักลงทุนมือเก๋าจะอ่านก่อนเป็นอันดับ 1 ก่อนที่เริ่มการอ่าน 3 งบการเงินหลัก สามารถติดตามได้ในบทความต่อไป

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/