Category: หุ้น

หุ้น PJW – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – ไซลิ้งช่วงแรกนำเข้าก่อน มี FX กับค่าระวาง ทำให้ต้นทุนเราแข่งขันไม่ได้ทำให้ delay ไป มีแนวโน้มกลับมาขายได้ในปีหน้าคู่แข่งก็เพิ่มราคามา 20-30% ปีหน้าน่าจะแข่งขันได้ ปี2026-2027 อยากได้ยอดขาย 1,000 ล้านบาท รายได้จะค่อยๆมาเยอะ ชดเชยน้ำมันหล่อลื่นที่ยอดขาย 1,500 ล้านบาท

อ่านต่อ

หุ้น NDR – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น รวมถึงเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รายได้ 9 เดือน +43%yoy กำไรขั้นต้นลดลงเยอะ จาก 16% เหลือ 10% ทำให้ขาดทุนเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ไตรมาส3วัถุดิบใช้ lot ใหม่ทำให้ต้นทุนสูงและน้ำมันเชื้อเพลิงราคาเพิ่มขึ้น Q&A – ต้นทุนเพิ่มแก้ด้วยการปรับไปขายสินค้าที่มีกำไรสูงขึ้น

อ่านต่อ

หุ้น VL – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศ +15.5% yoy อัตราการกลั่นในประเทศ +8.5% กำลังการผลิต 85% ของทั้งหมด สอดคล้องกับอัตราการใช้เรือของเราที่อัตราการใช้เรือปี65 เพิ่มขึ้นเทียบปีก่อน เที่ยววิ่งขึ้นตามการบริโภคในประเทศ – อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโตตามการส่งออกของอินโด มีการปรับราคาต่างประเทศขึ้นตามอุตสาหกรรมและประโยชน์จาก FX ช่วงนี้ – น้ำมันที่ใช้จะเป็นน้ำมันเตากับดีเซล

อ่านต่อ

หุ้น ASAP – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – รถเช่าระยะยาวอยู่ที่ 11,966 คัน เทียบกับปีก่อนที่ 1.5 หมื่นคัน รถเช่าระยะยาวเป็นสัดส่วนรายได้จากการเช่า 93% (ไม่รวมรายได้จากการขาย) มีการลดขนาดพอร์ตจากสถานการณ์โควิด – D/E 6.18 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 8 เท่า –

อ่านต่อ

หุ้น SIS – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – ภาพของธุรกิจคิดว่าดีกว่าช่วงก่อนโควิดแต่ไม่ได้ดีเท่าตอนที่โควิดมา โดยเฉพาะสินค้า Consumer และ Phone ส่วนที่ยังโตได้ต่อคือสินค้า Value added โดยเฉพาะ Security และ Cloud – รายได้ Q4 ใกล้เคียงหรือดรอปลงเล็กน้อยเทียบกับ Q3 และหวังว่า

อ่านต่อ

หุ้น KISS – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – สเปรย์พ่นจมูกบริษัทถือหุ้นอยู่ 47% ตอนนี้ยอดขายถึงเดือนตุลาคม 61 ล้าน เป้าปีนี้ 80-100 ล้านบาท – กลยุทธ์ช่วงนี้ปรับปริมาณมากกว่าราคาที่เพิ่มขึ้น – แผนในอนาคตตั้งเป้าเดิมปี2026 เป้า 3,000 ล้าน และปี2024 แบรนด์หลัก Rojukiss

อ่านต่อ

หุ้น TRT – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – บริษัทผลิตหม้อแปลงครบวงจร ทุกขนาด รวมถึงซ่อมบำรุง – การขายแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ การไฟฟ้า เอกชนและส่งออก สัดส่วนพอๆกัน บริษัทผลิตหม้อแปลงได้แรงดันสูง สูงสุดของประเทศหรือ1ใน2ของอาเซียน – GPM ลดลงมาจาก 1. ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อลูมิเนียม

อ่านต่อ

หุ้น HARN – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – ปี65 ตั้งเป้ารายได้ 1,246 ล้านบาท – กำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจากบาทอ่อนตัว รวมถึงการขนส่งที่เพิ่มขึ้น – ปีหน้าติดตาม เงินเฟ้อ ค่าเงิน พลังงาน สงครามและจีน – ปีหน้าเน้นสินค้าเทคโนโลยี quick installation สินค้าเพื่อความปลอดภัยระบบน้ำ

อ่านต่อ

หุ้น MC – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ – ยอดขายเดือน10-11 ค่อนข้างดี SSSG 2หลัก momentum ดีต่อเนื่อง – พยายามรักษา margin 14% – ปีนี้ตั้งเป้าเปิด 19 จุดขาย แต่ตอนนี้คิดว่ามีถึง 50 แล้ว มอง

อ่านต่อ