SWOT วิเคราะห์กิจการ แบบรู้เขา รู้เรา

จากคำกล่าวซุนวู “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ในบทความนี้ Mr.LikeStock จะพาเพื่อนๆ นักลงทุนเรียนรู้หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของธุรกิจ ผ่านแนวคิด SWOT หากเพื่อนๆ คนไหนที่เรียนสายบริหารธุรกิจ คงคุ้นชินกับ SWOT มาบ้างแล้ว หากใครที่ไม่เคยรู้มาก่อน หรืออยากเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

SWOT คืออะไร ?

SWOT มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำ เป็นโมเดลความคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ หาความได้เปรียบ เสียเปรียบของแต่ละธุรกิจ ผ่านมุมมอง 4 ปัจจัยหลักประกอบด้วย จุดแข็ง S จุดออ่น W โอกาส O และ อุปสรรค T

องค์ประกอบได้แก่

Strength (จุดแข็ง – ปัจจัยภายใน)

Strength หรือ ตัว S คือ ปัจจัยภายในที่เป็น ‘จุดแข็ง’ ของกิจการ มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง มีความแตกต่าง หรือ ลอกเลียนแบบได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า มีแบรนด์ที่คนรู้จักมากกว่า เป็นต้น

3 คำถามเพื่อหาจุดแข็ง

  • อะไรที่ทำให้ธุรกิจขายสินค้า หรือบริการได้
  • มีอะไรที่แตกต่าง หรือทำได้ถูก หรือเร็วกว่าคู่แข่งบ้าง
  • คนในอุตสาหกรรมมองว่าธุรกิจที่เราจะลงทุนมีจุดแข็งอะไรบ้าง

Weakness (จุดอ่อน – ปัจจัยภายใน)

Weakness หรือ ตัว W คือ ปัจจัยภายในที่เป็น ‘จุดอ่อน’ ของกิจการ หรือสิ่งที่เป็นเสียเปรียบกว่าคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจมีช่องทางการขายน้อยกว่า สินค้ามีคนรู้จักน้อยกว่า หรือความหลากหลายของสินค้ามีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สำหรับคำถามในการหาจุดด้อยนั้นจะล้อไปกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

Opportunity (โอกาส – ปัจจัยภายนอก)

Opportunity หรือ ตัว O คือปัจจัยภายนอก ที่เป็น ‘โอกาส’ ทำให้เกิดผลดี ที่ทำให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น คู่แข่งตอนนี้มีข่าวไม่ดีอยู่ รัฐบาลมีโครงการสนับสนุน

3 ปัจจัยภายนอกที่ควรพิจารณา

  • การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
  • การเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของลูกค้า
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือการเมือง

Threat (อุปสรรค)

Threat หรือ ตัว T คือ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เป็น ‘อุปสรรค’ ทำให้เกิดผลลบ ยกตัวอย่างเช่น คู่แข่งเปิดตัวสินค้าใหม่มาแย่งตลาด หรือ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาแทนสินค้าเก่าที่ขายดีแนวคิดการพิจารณาอุปสรรคจะมีปัจจัยคล้ายๆ กับการวิเคราะห์โอกาส สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มคือ “ตอนนี้คู่แข่งทำอะไรอยู่ หรือมีกลยุทธ์อะไรอยู่ “

หากธุรกิจที่เพื่อนๆ นักลงทุน กำลังลงทุนอยู่นั้น มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง และมีปัจจัยภายนอกมาสนับสนุนด้วย เพื่อนๆ คงจินตนาการได้ว่าธุรกิจจะมีกำไรมากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญ รู้เขาแล้ว ต้องรู้เราด้วย เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/