หุ้นที่ได้สิทธิ์ BOI ธุรกิจไหนเข้าข่าย แล้วดีอย่างไร

BOI คืออะไร ?

BOI คือ หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หากกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่สำนักงานกำหนดไว้ จะได้รับยกเว้นภาษีบางประเภท

BOI ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)
  • ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
  • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
  • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

ประเภทกิจการที่ BOI ส่งเสริม ปัจจุบันมี 5 อุตสาหกรรมที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้

1. อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ เช่น กิจการผลิตปุ๋ย กิจการผลิตยา/เครื่องมือการแพทย์ และกิจการวิจัยและพัฒนา

2. อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น กิจการผลิตเครื่องจักร ผลิตรถยนต์ ผลิตหรือซ่อมอากาศยาน

3. อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น กิจการสำรวจแร่/เหมืองแร่ ผลิตโลหะ ผลิตแก้วหรือเซรามิกซ์ กิจการโรงกลั่นน้ำมัน

4. อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์

5. การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น กิจการพัฒนา Biotechnology, Nanotechnology, Digital Technology เป็นต้น

หุ้นของเราได้รับ BOI แล้วดีอย่างไร ?

หากกิจการที่เรามีหุ้นส่วนอยู่ ได้รับสิทธิประโยชน์จาก บีโอไอ จะช่วยลด “ค่าใช้จ่าย” สำหรับการจ่ายภาษีเงินได้ และมีความได้เปรียบกว่ากิจการอื่น ซึ่งจะทำให้มีกำไรสุทธิสูงกว่าหากเทียบที่ต้นทุนเท่ากัน

Case Study

EA: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น กลีเซอรีน ไบโอดีเซล RBD และ Pure Glycerin เป็นต้น

STA: บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ถุงมือยาง ถุงมือสำหรับตรวจโรค Medical Rubber Gloves

EFORL: บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software, Digital Content และ Embedded System เป็นต้น

สุดท้ายนี้ …ค่าใช้จ่ายเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องวิเคราะห์ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกำไรของกิจการ ดังนั้น ธุรกิจใดที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI จะถือว่าได้เปรียบไปหนึ่งต่อเมื่อเทียบกับธุรกิจใกล้เคียง

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/