CG Rating สัญลักษณ์สามเหลี่ยมของหุ้น บอกอะไร จำเป็นต้องดูหรือไม่

CG Rating คือ การจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเทียบกับมาตรฐานสากล ที่นักลงทุนมือใหม่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น

CG Rating คืออะไร

Corporate Governance Rating เป็นการจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การจัดลำดับนี้ มีขึ้นมาเพื่อ ติดตาม และ วัดผล พัฒนาการ การกำกับดูแลกิจการในประเทศไทย เทียบกับ หลักการตามมาตรฐานสากล

โดยบริษัทที่เข้าร่วมการประเมิน สามารถนำผลการประเมินไปวิเคราะห์ ข้อดี ข้อด้อย ในภาพรวมของกิจการ และนำไปปรับปรุงวิธีการกำกับดูแลกิจการของตนเองได้

ทำไมต้องดู CG Rating

การจัดลำดับนี้ จะบอกความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แล้วจัดออกมาเป็นลำดับตามที่เราเคยเห็นใน สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน จากเว็บไซต์ของ SET หรือ หน้าท้ายๆของบทวิเคราะห์

CG Rating
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ที่เผยเเพร่บนเว็บไซต์ SET

จากรูป ให้หาคำว่า CG Report แล้วจะเจอรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสัญลักษณ์ของอันดับ
โดยบริษัทที่มีจำนวนสัญลักษณ์มาก ก็บ่งบอกว่ามี การกำกับกิจการที่ดี

โดยแต่ละจำนวนมีความหมาย ดังรูป

CG Rating
ความหมายของสัญลักษณ์ CG ตามช่วงคะเเนน
ที่มา http://www.thai-iod.com/en/publications.asp?type=4

เกณฑ์การประเมินมีอะไรบ้าง

เกณฑ์ที่นำมาประเมิน จะอ้างอิงกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับ หลักการของตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย

แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ถึงเเม้แต่ละหมวด จะฟังดูเป็นอะไรที่จับต้องยาก แต่ทางสถาบันฯ ก็พยายามหลีกเลี่ยง ตัวชี้วัดที่ต้องใช้ความรู้สึกในการตัดสิน ซึ่งอาจเกิดความไม่เท่าเทียมได้ จึงได้ร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์ออกมา ให้สามารถวัดเป็นตัวเลขได้

แต่ละหมวดมีหลักเกณฑ์ย่อยอยู่หลายข้อ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาหมวดละ 2 ข้อ ดังนี้
(สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย)

CG Rating
CG Rating
CG Rating

แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน ประกอบด้วย

  1. รายงานประจำปีของบริษัท
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
  3. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.
  5. ข้อมูลอื่นๆที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท ฯลฯ

CG Rating ที่เหมาะสำหรับมือใหม่

หากเราเป็นนักลงทุนมือใหม่ อาจเริ่มจากการสกรีนหุ้นที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมมากกว่า
3 อันขึ้นไป เนื่องจากบริษัทเหล่านั้น เป็นบริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินมาพอสมควร

แต่อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินที่ออกมา บางบริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ 3 ดาวขึ้นไป ก็พบว่า บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหาร มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น

ดังนั้น ควรคำนึงถึงข่าวเหล่านั้นด้วย หากนำข้อมูลเรื่อง CG มาใช้

นอกจากนี้ เราสามารถดูรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง (Certified) เกี่ยวกับ การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-corruption Progress Indicator) จากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่าง ๆ ในหน้าสุดท้ายได้

คลิก เพื่อดูผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2020

สัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี้ จะช่วยคัดกรองกิจการให้เราได้ในระดับหนึ่ง แต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกหุ้นที่มีระดับดีเลิศเสมอไป เนื่องจากบางครั้งหากเราจำกัดตัวเลือกมากเกินไป

อาจเป็นการตัดโอกาสหุ้นบางตัวได้เช่นกัน

และการมีดาวจำนวนมาก ๆ ก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะสามารถเติบโตได้เสมอไป

ดังนั้นเราควรรู้ว่าหุ้นที่เราจะเลือกอยู่ในระดับที่เสี่ยงมากหรือน้อยแค่ไหนจากการกำกับดูแลกิจการ และมีอะไรบ้างที่เราต้องติดตามเป็นพิเศษ

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.thai-iod.com/th/publications-detail.asp?id=709

Admin : Kamonwan