Tag: setindex

รวมลักษณะธุรกิจหุ้นไทย (ปี 2020) ร่วมๆ 800 บริษัท

มาทำความรู้จักกิจการในแบบเข้าใจง่าย ร่วมๆ 800 บริษัท ก่อนลงทุนหุ้นควรทำความรู้จักบริษัทสักนิด ผมรวมมาไว้ให้แล้ว Download ได้ที่ https://www.MrLikeStock.com/i/ThaiStock2020/ (ไฟล์ PDF) สามารถดาวน์โหลดไว้อ่านได้ทุกอุปกรณ์ Mr.LikeStock #อ่านงบการเงิน #หุ้น #การลงทุน เข้าใจง่าย #VI #มือใหม่ #ออนไลน์

อ่านต่อ