Tag: หุ้น

หุ้น คือ (Stock) ฉบับมือใหม่ ผู้เริ่มต้น

หุ้น คือ อะไร (Stock) ฉบับ มือใหม่ ผู้เริ่มต้น

หุ้น ไม่ใช่แค่ ตัวเลขราคา ที่วิ่ง ๆ ให้ซื้อขาย แต่เบื้องหลัง คือ กิจการ มีการดำเนินงานอยู่ เราสามารถเลือกลงทุนกับกิจการที่ดีได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ ในระยะยาว หุ้น ก็คือ กิจการ ถ้าเราเคยฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการเราไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจให้เหนื่อยเอง โดยเลือกลงทุนหุ้นแทนแล้วเติบโตไปกับกิจการ ตัวอย่างเช่น บริษัท

อ่านต่อ

3 ปัจจัยวิเคราะห์รายได้ ก่อนเริ่มลงทุน!!!

รายได้ของกิจการ…เป็นปัจจัยแรกที่สำคัญ สำหรับการมองหากิจการที่ดี ถือเป็นงานของนักลงทุนที่ต้องมองแบบทะลุปรุโปร่ง จาก 3 ปัจจัย ที่ต้องรู้จริง!!! 1 รายได้ของกิจการมาจากสินค้า หรือบริการอะไร เราต้องรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่กิจการเสนอขาย มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีสัดส่วนรายได้เป็นเท่าไร อะไรที่เป็นสินค้าและบริการหลัก และรองลงมา จากนั้นให้ติดตามโฟกัสไปที่รายได้กลุ่มหลักของกิจการที่มีสัดส่วนประมาณ 70-80% เพราะหากมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบกับกิจการค่อนข้างมาก 2 กลุ่มลูกค้าของกิจการ

อ่านต่อ
รวมลักษณะธุรกิจหุ้นไทย

รวมลักษณะธุรกิจหุ้นไทย

ครบทุกตัว ทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ mai เกือบ 800 หุ้น รวมมาไว้ในหน้าเดียว ครบจบเลยมีบอก กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ไว้ด้วย

อ่านต่อ
งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในชื่อเดิมว่า งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ว่ามี รายได้ (Revenues) และ ค่าใช้จ่าย (Expenses) เป็นเท่าใด สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 3

อ่านต่อ