Tender offer กับ 4 เรื่องที่นักลงทุนต้องรู้

การทำ Tender offer คือ การที่บริษัทหนึ่งสนใจเข้า Take over อีกบริษัท ซึ่งเราเป็นผู้ถือหุ้นอยู่โดยซื้อในสัดส่วนที่ทำให้มีสิทธิออกเสียงและควบคุมกิจการ บริษัทนั้นจะต้องทำคำเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมก่อน สำหรับคนที่อยู่ในวงการการลงทุน คงได้ยินข่าวประกาศเรื่องการทำ Tender offer อยู่เป็นครั้งคราว การทำ Tender offer เป็นศัพท์คำหนึ่งที่นักลงทุนควรศึกษาไว้ เพราะมันมีผลกระทบต่อผู้ที่ถือหุ้นนั้น

อ่านต่อ

มาขึ้นทางด่วนดอนเมืองกับ หุ้น DMT ที่กำลังจะเข้ามา IPO

หุ้น DMT ที่กำลังจะเข้ามา IPO นั้น ถ้าบอกว่าธุรกิจทำอะไร เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก เพราะบริษัทนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับดอนเมือง ในช่วงดินแดง ถึง อนุสรณ์สถานฯ ภายใต้สัมปทานในทางด่วน สายวิภาวดีรังสิต มาดูต่อกันว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทเป็นอย่างไร และวันนี้จะลองมาประเมินมูลค่าคร่าว ๆ ของบริษัทกันนะคะ หุ้น DMT โครงสร้างรายได้ร้อยละ

อ่านต่อ

NSL เมนูอาหารเช้า ใน 7-ELEVEN ที่กำลังจะเข้ามา IPO

หุ้น NSL หรือที่รู้จักกันใน เมนูอาหารเช้าของ 7-ELEVEN แต่ทุกคนรู้ไหมคะ ว่าบริษัทไหนที่รับจ้างผลิตอาหารเช้าส่งให้กับ 7-ELEVEN นั่นก็คือ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โดยเมนูอาหารเช้าที่กำลังได้รับค่านิยม ได้แก่ แซนวิชแฮมชีส ครัวซองแฮมชีส อาหารรองท้องต่าง ๆ

อ่านต่อ

การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

การวิเคราะห์แนวโน้ม คือ การวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงินโดยนำรายการที่สนใจมาเทียบกับรายการเดียวกันของปีหรือไตรมาสก่อนหน้า เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของรายการนั้น ๆ การวิเคราะห์แนวโน้มคืออะไร    การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นการเปรียบเทียบรายการเดียวกันในแต่ละปีหรือไตรมาสก่อนหน้า เพื่อดูแนวโน้มว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง มักจะใช้กับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ วิธี การวิเคราะห์แนวโน้ม ใช้หลักการคำนวณ เหมือนการหาสัดส่วนทั่วไป คือ มี “ตัวตั้ง” และ “ฐาน” โดยจะใช้ตัวเลขของหลาย

อ่านต่อ

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common-Size Analysis)

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง คือการวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงิน โดยนำรายการนั้น ๆ มาเทียบกับรายการที่เป็นฐานการคำนวณ เพื่อหาสัดส่วน ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของแต่ละรายการได้ การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง คืออะไร เป็นวิธีการที่จะช่วยวิเคราะห์งบการเงิน โดยจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการออกมาเป็นรูปสัดส่วน หรือ percent เนื่องจากตอนดูงบการเงิน เราจะเห็นเป็นตัวเลขจำนวนเงิน ซึ่งอาจจะมองดูยาก การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งจะช่วยให้เรามองภาพง่ายขึ้น มองแต่ละรายการออกเป็นสัดส่วนของอีกรายการ ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์และหาความสมเหตุสมผลได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ

อัตราเงินเฟ้อ Headline Inflation VS. Core Inflation

อัตราเงินเฟ้อ เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ทำให้อำนาจในการซื้อของประชาชนลดลง เกิดอุปสรรคต่อการวางแผนธุรกิจและการออม โดยสามารถคำนวณได้ทั้งจาก Headline Inflation และ Core Inflation ทำไมต้องรู้จัก อัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ สามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของภาวะเงินเฟ้อได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายการเข้าใจผลกระทบของเงินเฟ้อ จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้เงิน ผู้ผลิตสามารถวางแผนการลงทุนและขยายกิจการได้ ผลกระทบต่อประชาชน เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่ม แสดงถึงราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ