งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เห็นการเคลื่อนไหวของทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงการเปลี่ยนแปลงทุน ระหว่างต้นงวดและปลายงวด เช่น กำไร/ขาดทุน เพิ่มทุน จ่ายปันผล ทำให้ทราบารเคลื่อนไหวของ ทุน ชัดเจน

อ่านต่อ
อ่านงบการเงิน ให้เป็นใน 2 วัน (วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”)
Featured Video Play Icon

อ่านงบการเงิน ให้เป็นใน 2 วัน (วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”)

สรุปจากซีรี่ย์อ่านงบการเงินให้เป็นใน 2 วัน ซึ่งเข้าใจง่าย ตอนนี้เป็นของ วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”

อ่านต่อ
ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน
Featured Video Play Icon

อ่านงบการเงิน ให้เป็นใน 2 วัน (วันที่ 1 “ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน”)

สรุปจากซีรี่ย์อ่านงบการเงินให้เป็นใน 2 วัน ซึ่งเข้าใจง่าย ตอนนี้เป็นของ วันที่ 1 “ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน”

อ่านต่อ
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) ครบทั้ง 3 กิจกรรม เข้าใจง่าย (มีคลิป)

งบกระแสเงินสด แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสด ทำให้นักลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และกระแสเงินสดที่ไหนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม

อ่านต่อ

ขออภัย! กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

บทความเก่าๆ กำลังจะนำกลับคืนมาให้ครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Mr.LikeStock จะพยามทำให้ดีที่สุดครับ แล้วพบกันนะครับ

อ่านต่อ