หุ้น DCC – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระเบื้อง porcelain ราคาขายเฉลี่ยที่ 280 บาท/ตารางเมตร – สัดส่วนการขายสินค้ากระเบื้อง high margin 25% Porcelain ยังสัดส่วน 1% ตั้งเป้าเป็น 10% ใน 3ปี

อ่านต่อ

หุ้น COTTO – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – ภาพรวมไตรมาส1 ceramics ดีขึ้นเป็นบวกหลังคลาย lockdown ตลาดส่งออกดีขึ้นโดยเพราะเมียนมาที่มีการผ่อนคลาย – ปริมาณขายเพิ่มขึ้น และราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2 บาท/ตารางเมตร YoY แต่ QoQ ลดลง 2 บาท จากสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 25%

อ่านต่อ

หุ้น SUN – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – ภาพรวมการเพิ่มขึ้นของตลาดข้าวโพดหวานเพิ่ม1-3% ตลาดรวม 48,000 ล้าน ไทยปีที่แล้วส่งออก 7,000 ล้าน บริษัทมีการส่งออก 2,000 ล้าน คิดเป็นประมาณ 5% ของโลก ตลาดหลักๆของบริษัทอยู่ในเอเชียเป็นหลัก มียุโรปและอเมริกาบ้าง – Pouch เริ่มเต็มกำลังการผลิตแล้วแต่จะมีเพิ่มกำลังการผลิตในกลางปีนี้

อ่านต่อ

หุ้น ADB – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – 73% ยังอยู่รายได้ในกลุ่มอสังหาฯและงานก่อสร้าง จากภาคอสังหาฯ ภาคเอกชน และงานภาครัฐ – ความสามารถในการทำกำไรในไตรมาส1 ลดลง เนื่องจากต้นทุนเคมีเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน รวมถึงบาทอ่อนลง และค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น – ไตรมาส1 ปีนี้ NEW high รายได้ของบริษัทแต่เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้กำไรลดลง –

อ่านต่อ

หุ้น SNC – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – ภาพรวมเครื่องปรับอากาศ ลดลงประมาณ 8% จากปัญหาชิปและsupply chainบางตัวต้องนำเข้ามาจากจีนที่มีการ lock down – มูลค่าตลาดส่งออกไทยในไตรมาส1 +15% YoY โดยตลาดหลัก คือ USA เพิ่มขึ้น67% YoY ตลาดเวียดนามลดลง-14% YoY

อ่านต่อ

สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคมและไตรมาส 1 ปี 2565

การบริโภคและการลงทุน – ภาคเอกชนปรับตัวลดลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยหลักมาจากหมวดสินค้าคงทน จากยอดจำหน่ายรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์รวมถึงรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลง ด้านสินค้ากึ่งคงทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาจากหมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม – การลงทุนภาคเอกชนลบมากขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจากหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์และหมวดก่อสร้างที่กระทบจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ได้รับอนุมัติก่อสร้างยังทรงตัว ด้านการผลิต หมวดชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับลดลงจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตที่มีต่อเนื่อง – กิจกรรมด้านบริการลดลง จากภาคการค้าสาเหตุจากการระบาดและค่าครองชีพ ส่วนด้านโรงแรมและร้านอาหารทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยเดือนมีนาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยว 210,000 คน

อ่านต่อ