หุ้น ASEFA – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – ภาพรวมครึ่งปีแรก รายได้ 13.27%hoh จากงานที่เพิ่มขึ้นของโครงการใหญ่ – GPM ลดลงเล็กน้อยจากราคาวัตถุดิบเหล็กและทองแดง ไตรมาส2 ผันผวนลดลง – ภาพรวมธุรกิจ BACKLOG 3,300 ล้าน น่าจะเกิดในปีนี้ 55-60% Q&A –

อ่านต่อ

หุ้น SIS – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – จำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปีที่แล้วอยู่ที่ 8,469 ราย ปิด Q2 อยู่ที่ 8,648 ราย – รายได้ Q2/65 -7.1% อยู่ที่ 7,501 ลบ. ส่วนที่ดรอปเยอะสุดคือ Phone

อ่านต่อ

หุ้น TRU – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – ไตรมาส2 ผลประกอบการแข็งแกร่ง รายได้เพิ่มขึ้น 60%YoY กำไรเพิ่มขึ้นเยอะจากฐานต่ำ ครึ่งแรกยอดขาย 1,380 ล้านบาท +48%hoh ความต้องการสินค้าแข็งแกร่งกว่าที่คาด ได้ผลกระทบน้อยเรื่องชิปเทียบเจ้าอื่น – Product mixed เปลี่ยนจากการได้งานรับจ้างประกอบทำให้ GPM เพิ่มขึ้น –

อ่านต่อ

หุ้น DCC – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – รายได้-2%QoQ -11%YoY จากเศรษฐกิจไม่ดีและเงินเฟ้อ – ปริมาณการขาย -15% hoh แต่ราคาขายเพิ่มขึ้น 16% ราคาขายเฉลี่ย 154 บาท สูงกว่าปีที่แล้ว 20 บาท – Porcelain ตอนนี้สัดส่วน

อ่านต่อ

หุ้น PEACE – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – ดร.นันทพลที่อยู่ AMANAH นั่งเป็นกรรมการบริหาร – บริษัทเริ่มกิจการมาตั้งแต่ปี 2539 โดยแบรนด์หลักที่ใช้คือ the exclusive มาจนถึงปัจจุบันทุกโครงการที่เคยทำมาทั้งหมดไม่มี Dead stock เลย ขายหมดทุกโครงการ ช่วงปี 2539-2561 ทำไปทั้งหมด 15

อ่านต่อ

หุ้น STECH – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – รายได้ครึ่งปีเพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงานใหม่ +55% YoY อยู่ที่ 1,182 ลบ. แต่ NPM ดรอปลงจาก 6.96% เป็น 5.94% ตามราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น ลวดเหล็ก +27% YoY เหล็กข้ออ้อย

อ่านต่อ