งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในชื่อเดิมว่า งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ว่ามี รายได้ (Revenues) และ ค่าใช้จ่าย (Expenses) เป็นเท่าใด สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 3

อ่านต่อ
งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน ครบทุกองค์ประกอบ 3 ส่วน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

อ่านต่อ
งบการเงินคือ

งบการเงินคือ อะไร ? และ จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

งบการเงินคือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

อ่านต่อ
สรุป งบการเงิน แบบ F45

สรุปผลการดำเนินงาน แบบ F45-1, F45-2, F45-3 ต่างกันอย่างไร ?

งบการเงิน ที่ประกาศจะมี สรุปผลการดำเนินงาน มาให้เราดูเบื้องต้นว่า กำไร เป็นเท่าไหร่บ้าง ? แต่เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า F45-1, F45-2, F45-3 แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

อ่านต่อ
คลิปสรุปอ่านงบการเงิน
Featured Video Play Icon

คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย

คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย ประกอบด้วย 1 งบแสดงฐานะการเงิน 2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3 งบกระแสเงินสด

อ่านต่อ
งบการเงินบอกอะไร

งบการเงินบอกอะไร ได้บ้าง ? หากดูดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

งบการเงินบอกอะไร ? งบการเงินนั่นเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วในอดีต ไม่สามารถบอกอนาคตได้ 100% แต่พอบอกอะไรบางอย่างได้ หากจับความสัมพันธ์กันดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

อ่านต่อ