หุ้น MBKET – Opportunity day Q1/2021

หุ้น MBKET หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)อยู่ในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงาน Q1/2021 – หุ้น MBKET งบดุล สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% QoQ สาเหตุมาจากการเติบโตของลูกค้า

อ่านต่อ

หุ้น VL – Opportunity day Q1/2021

หุ้น VL หรือ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI กลุ่มบริการ ภาพรวมของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. น้ำมันดิบ2.

อ่านต่อ

หุ้น SAK – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SAK หรือ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)กลุ่ม ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ ลักษณะธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (จํานําทะเบียนรถ) 82.4% ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 2.8% ธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

อ่านต่อ

หุ้น ORI – Opportunity day Q1/2021

หุ้น ORI หรือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท Condominium ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งบ้านแนวราบ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น โครงการที่พบเห็นบ่อย เช่น

อ่านต่อ

หุ้น THCOM – Opportunity day Q1/2021

หุ้น THCOM หรือ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน Q1/2021

อ่านต่อ

หุ้น CHAYO – Opportunity day Q1/2021

หุ้น CHAYO หรือ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานได้ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ซื้อหนี้มาบริหาร) ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

อ่านต่อ