หุ้น DDD – Opportunity day Q1/2021

หุ้น DDD บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมีชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า “SNAILWHITE” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Oxe’Cure”, SŌS (เอะสึ

อ่านต่อ

หุ้น AH – Opportunity day Q1/2021

หุ้น AH หรือ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT

อ่านต่อ

หุ้น MEGA – Opportunity day Q1/2021

หุ้น MEGA หรือ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริการ หมวดพาณิชย์ ลักษณะธุรกิจ บริษัทจัดจำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำระดับสากล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจจัดจำหน่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ภายใต้แบรนด์ Maxxcare

อ่านต่อ

หุ้น TWPC – Opportunity day Q1/2021

หุ้น TWPC หรือ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)กลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1) การผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร กระดาษ ทอผ้า

อ่านต่อ

หุ้น NOBLE – Opportunity day Q1/2021

หุ้น NOBLE หรือ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการเช่น คอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวภายใต้ชื่อ โนเบิล และ นิว โนเบิล ผลการดำเนินงาน

อ่านต่อ

หุ้น SELIC – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SELIC หรือ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)อยู่ในกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจ ปัจจุบันบริษัท SELIC มีบริษัทย่อยอยู่ 5 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ โดยประกอบธุรกิจผลิต วิจัยพัฒนา และจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น

อ่านต่อ