งบการเงินคือ

งบการเงินคือ อะไร ? และ จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

งบการเงินคือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

อ่านต่อ
สรุป งบการเงิน แบบ F45

สรุปผลการดำเนินงาน แบบ F45-1, F45-2, F45-3 ต่างกันอย่างไร ?

งบการเงิน ที่ประกาศจะมี สรุปผลการดำเนินงาน มาให้เราดูเบื้องต้นว่า กำไร เป็นเท่าไหร่บ้าง ? แต่เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า F45-1, F45-2, F45-3 แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

อ่านต่อ
คลิปสรุปอ่านงบการเงิน
Featured Video Play Icon

คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย

คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย ประกอบด้วย 1 งบแสดงฐานะการเงิน 2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3 งบกระแสเงินสด

อ่านต่อ
งบการเงินบอกอะไร

งบการเงินบอกอะไร ได้บ้าง ? หากดูดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

งบการเงินบอกอะไร ? งบการเงินนั่นเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วในอดีต ไม่สามารถบอกอนาคตได้ 100% แต่พอบอกอะไรบางอย่างได้ หากจับความสัมพันธ์กันดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

อ่านต่อ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เห็นการเคลื่อนไหวของทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงการเปลี่ยนแปลงทุน ระหว่างต้นงวดและปลายงวด เช่น กำไร/ขาดทุน เพิ่มทุน จ่ายปันผล ทำให้ทราบารเคลื่อนไหวของ ทุน ชัดเจน

อ่านต่อ
อ่านงบการเงิน ให้เป็นใน 2 วัน (วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”)
Featured Video Play Icon

อ่านงบการเงิน ให้เป็นใน 2 วัน (วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”)

สรุปจากซีรี่ย์อ่านงบการเงินให้เป็นใน 2 วัน ซึ่งเข้าใจง่าย ตอนนี้เป็นของ วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”

อ่านต่อ