threl

หุ้น THREL – สรุป OPPDAY 2021Q4

สรุปประเด็นสำคัญ – ไตรมาส4 บริษัทเบี้ยรับประกันต่อ +21%YoY Claims บริษัทมีเพิ่มผลสำรองของcovid ไป 70ล้านบาท ไตรมาส4 บริษัทกำไร 13ล้านบาท – ภาพปีเบี้ยรับประกัน+25% คิดเป็น earn premium หรือเบี้ยที่เป็นรายได้ +18% สำรองประกันชีวิตระยะยาวปีที่แล้วตั้งลดลง

อ่านต่อ
ktis

หุ้น KTIS – สรุป OPPDAY 2021Q4

สรุปประเด็นสำคัญ ปัจจัยบวกของธุรกิจน้ำตาล – ปริมาณอ้อยในไทยและอเมริกากลางน้อยกว่าที่คิด รวมถึงอ้อยในบราซิลน้อยกว่าที่คาด – ราคาน้ำมันสูงน่าจะไปผลิตเอทานอลมากขึ้นรวมถึงค่าเงินเรียวที่แข็งขึ้น ทำให้บราซิลจะไปทำเอทานอลมากขึ้นเช่นกันเนื่องจากส่งออกไปเงินแข็งขึ้นเงินที่ได้ก็น้อยลง ค่าเงินเรียวกับน้ำตาลปรับไปทิศทางเดียวกัน – ค่า freight ดีขึ้น หาเรือง่ายขึ้น ปัจจัยลบของธุรกิจน้ำตาล – กองทุนเริ่มมีการขายออกมา – ตู้คอนเทรนเนอร์ยังขาดแคลนอยู่ –

อ่านต่อ
snc

หุ้น SNC – สรุป OPPDAY 2021Q4

สรุปประเด็นสำคัญ – ตลาดส่งออกเครื่องปรับอากาศบ้านเราปีที่แล้วโต 25% มีสาเหตุหลักมาจากอเมริกา ส่งออกไปเวียดนามได้ลดลงเนื่องจากต้องปิดเมืองเพราะสถานการณ์แพร่ระบาด บริษัทส่งออกเครื่องปรับอากาศหลักๆ คือ อเมริกาและเวียดนาม – คาดในปี2022 จะเอาหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น 1,000 ตัว ตอนนี้มีอยู่ 300 ตัว Q&A – กำลังการผลิตรวมในต้นปี65

อ่านต่อ
gpsc

หุ้น GPSC – สรุป OPPDAY 2021Q4

สรุปประเด็นสำคัญ – สัดส่วนรายได้ 43% มาจาก กฟผ. ส่วนที่เหลือเป็นลูกค้ากลุ่ม ปตท. โดยสัญญาเป็นรูปแบบมี Minimum guarantee – ลงทุนใน New S-curve คือ ธุรกิจ Battery เพื่อเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจพลังงานในอนาคต โดยลงทุนก่อสร้างโรงงาน

อ่านต่อ