Course Online “อ่านงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) 2019”

วิธีเข้าร่วมกลุ่ม “อ่านงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) 2019”

Course Online “อ่านงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) 2019” – Mr.LikeStock

Course Online “อ่านงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) 2019”

กดปุ่ม Join Group หรือ เข้าร่วมกลุ่ม
กรุณาเข้าด้วย คอมพิวเตอร์ หรือ ด้วย แอพเฟสบุค
และ กรอกข้อมูลดังนี้

โดยรหัสลับ จะได้จากทาง Mr.LikeStock ครับ

เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณครับ
Mr.LikeStock