Course Online “การประเมินมูลค่าหุ้น” (Stock Valuation) - Mr.LikeStock

วิธีเข้าร่วมกลุ่ม Course Online “การประเมินมูลค่าหุ้น”

Course Online “การประเมินมูลค่าหุ้น” (Stock Valuation) – Mr.LikeStock

กดปุ่ม Join Group หรือ เข้าร่วมกลุ่ม
กรุณาเข้าด้วย คอมพิวเตอร์ หรือ ด้วย แอพเฟสบุค
และ กรอกข้อมูลดังนี้

โดยรหัสลับ จะได้จากทาง Mr.LikeStock ครับ

เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณครับ
Mr.LikeStock