อ่านงบ Final รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มองข้ามไม่ได้

2 องค์ประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายแล้ว ของบทความ ”อ่านงบ”จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ต้องรู้ไว้ เพราะเป็นส่วนที่จะไขข้อข้องใจ และขยายรายละเอียดต่างๆที่ ในงบการเงินไม่ได้บอกไว้เช่น ความน่าเชื่อถือของงบ โดยเฉพาะส่วนของลูกหนี้การค้า 2 ส่วนสุดท้ายของงบการเงินได้แก่

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ

เปรียบเสมือนเป็น สมุดบัญชีเงินฝากของกิจการ ใช้ดูการเคลื่อนไหวของเจ้าของ เป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแบบภาพรวมส่วนของทุน เพิ่มขึ้นหรือลดจากอะไรบ้าง

ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นได้จาก กิจการมีกำไร บริษัทมีการเพิ่มทุน

ส่วนของเจ้าของลดลงจาก กิจการมีผลการดำเนินขาดทุน และการจ่ายปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ที่ไม่ได้แสดงในงบการเงิน เช่น นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคา ลูกหนี้การค้า และ ลูกหนี้ค้างชำระ (สำคัญต้องอ่าน) และยังมีรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งก่อนที่ Mr.LikeStock จะเริ่มอ่านงบจะต้องมาอ่านความเห็นของผู้สอบบัญชีก่อนเสมอ

ระดับความเห็นของผู้สอบบัญชีได้แก่

  1. ไม่มีเงื่อนไข (งบการเงินถูกต้อง เชื่อถือได้) ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักบัญชี
  2. มีเงื่อนไข (ให้ระวัง) มีบางส่วนไม่ถูกต้อง หรือผู้สอบบัญชีแสดงเงื่อนไขบางรายการ
  3. ไม่แสดงความเห็น (ควรหลีกเลี่ยง) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ความเห็นต่อความถูกต้องได้ ปัจจุบันหุ้นจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่อนรายละเอียดไว้มากกว่าที่คิด ดังนั้นไม่ควรมองข้ามในการวิเคราะห์งบการเงิน

หากได้อ่านมาถึงบทความนี้ Mr.LikeStock ขอยินดีกับเพื่อนๆอีกครั้ง เพื่อนๆสามารถเริ่มอ่านงบจริง หรืออยากศึกษางบให้ละเอียดลึกกว่านี้ได้แล้ว เนื้อหาที่ Mr.LikeStock ตั้งใจปูพื้นมาทั้งหมด หากได้ตั้งใจอ่าน และเปิดดูงบการเงินจริงๆ ตามแล้ว Mr.LikeStock เชื่อว่าเพื่อนๆก็สามารถออกห่างจากหุ้นแย่ๆ และมีความปลอดภัยในการลงทุนขึ้น

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/