สรุปรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคมและไตรมาส 1 ปี 2565

การบริโภคและการลงทุน

– ภาคเอกชนปรับตัวลดลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยหลักมาจากหมวดสินค้าคงทน จากยอดจำหน่ายรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์รวมถึงรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลง ด้านสินค้ากึ่งคงทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาจากหมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

– การลงทุนภาคเอกชนลบมากขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจากหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์และหมวดก่อสร้างที่กระทบจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ได้รับอนุมัติก่อสร้างยังทรงตัว ด้านการผลิต หมวดชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับลดลงจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตที่มีต่อเนื่อง

– กิจกรรมด้านบริการลดลง จากภาคการค้าสาเหตุจากการระบาดและค่าครองชีพ ส่วนด้านโรงแรมและร้านอาหารทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยเดือนมีนาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยว 210,000 คน มากกว่าเดือนก่อน 152,000 คน

การส่งออก

มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 18.9% yoy ถ้าไม่รวมทองคำจะเพิ่มขึ้น 8.9% และ เพิ่มขึ้น 1.4% MoM โดยเพิ่มขึ้นจากสินค้าเกษตร โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ และ ยานยนต์  ส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาที่สูงขึ้น เช่น ปุ๋ย เชื้อเพลิง โลหะ แป้งสาลี

การใช้จ่ายภาครัฐ

รัฐบาลกลางรายจ่ายประจำลดลงเล็กน้อยเทียบเดือนก่อน แต่รายจ่ายรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น จากหน่วยงานด้านคมนาคมเป็นสำคัญจากการลงทุนรถไฟรางคู่

ตลาดแรงงาน

กลุ่มอาชีพที่เป็นอิสระมีความเชื่อมั่นเป็นบวกมากขึ้นและจำนวนผู้ประกันตนในระบบดีขึ้นแต่ยังเปราะบางอยู่

เงินเฟ้อ

ตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้น อยู่ที่ 5.73% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญและเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น ตามราคาสินค้าสำเร็จรูป

ดุลบัญชีเดินสะพัด

กลับมาเกินดุลจากการส่งออกทองคำ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงเดือนก่อน

กิจกรรมเดือนเมษายน

เดือนเมษายน google mobility ดีขึ้นจากวันหยุดที่มากขึ้น แต่ยังถูกกดดันจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ที่มา https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/PressRelease/PressRelease2557/Slide_Thai_March2022_osi9c.pdf

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/PressRelease/Pages/default.aspx

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line  : https://MrStock.me/line

( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)