งบกระแสเงินสด ดูกำไรจริงกำไรปลอม

มีเพื่อนๆ คนไหนบ้างเวลาเปิดอ่านงบการเงินแล้วต้องเปิดดูงบกระแสเงินสดทุกครั้งบ้าง ? งบกระแสเงินสดถือว่าเป็นงบที่จะทำให้รู้ว่ากำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือปลอม และสามารถบอกนัยยะต่างๆได้อีกด้วย เพื่อนๆ สามารถศึกษาได้จากบทความนี้เลย

งบกระแสเงินสด

เป็นงบที่แสดงให้เห็นการไหลเข้าออกของเงินสดจริงๆ ในการดำเนินกิจการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กิจกรรมได้แก่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

หมายถึง รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นเงินสดจริงๆ รายได้ที่เป็นเงินสด เช่น เงินสดที่รับจากการขายสินค้า/บริการ เงินสดที่ได้รับจากลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด เช่น เงินสดที่นำไปตุนสินค้า เงินสดที่จ่ายเป็นค่าวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

เมื่อเพื่อนๆ เปิดงบกระแสเงินสดให้ดูเฉพาะกระแสเงินสดจากิจกรรมดำเนินงานก่อน ซึ่งจะเห็นรายการต่างๆ สิ่งที่เห็นเป็นการแสดงวิธีคิดของนักบัญชีเพื่อหาเงินสุดสุทธิจากการดำเนินงาน นักบัญชีจะใช้วิธีหาแบบทางอ้อมคือ

นำ “กำไรก่อนภาษี” เป็นตัวตั้งต้น

+ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด

– รายได้ที่ไม่ได้รับเป็นเงินสด

+/- สินทรัพย์หมุนเวียน

+/- หนี้สินหมุนเวียน

ผลลัพธ์ “เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน” ควรมีค่าเป็นบวก

หลักคิดของ “สินทรัพย์หมุนเวียน” ถ้ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในงบกระแสเงินสดจะทำการหักเงินเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนี้ออกจากกำไร อธิบายเพิ่มคือ การที่บริษัทมี สินทรัพย์เพิ่มขึ้น แสดงว่าได้ใช้จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์นั้นมา นั่นเอง ในทำนองเดียวกัน หากมูลสินทรัพย์ลดลง แสดงว่าสินทรัพย์นั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การขายที่ดินในส่วนของหนี้สิน จะคิดตรงข้ามกับสินทรัพย์หมุนเวียน

กำไร/ขาดทุน พิเศษหายังไง ?

การดูกำไร/ขาดทุนพิเศษ ถือว่าเป็นหัวใจในการดูกระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงานเลย กำไรที่เห็นนั้นจริงหรือหลอก มาหาไปพร้อมกัน

  1. ดูงบกระแสเงินสดจากิจกรรมดำเนินงาน
  2. หาคำว่า “ค่าเสื่อมราคา”
  3. บรรทัดแถวๆ นั้นจะมีรายการ กำไร/ขาดทุน พิเศษ

“กำไรพิเศษ จะถูกหักออก ขาดทุนพิเศษ จะถูกบวกกลับ” หากมีสัดส่วนน้อยกว่า10% สามารถมองข้ามไปได้เลย

ในบทความหน้าจะเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหา เพื่อนๆ สามารถดูตัวอย่างวิธีดูงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมได้ทางช่องยูทูป Mr.LikeStock เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/