ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ จ่ายเป็นเงินสด

นักลงทุนหลายๆ ท่านอาจละเลยศึกษาเรื่องค่าเสื่อมราคา แต่ Mr.LikeStock ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ แล้วค่าเสื่อมราคานั่นมีประโยชน์ต่อการลงทุนแนวพื้นฐานอย่างไร หากใครไม่เคยรู้จักมาก่อน สามารถศึกษาได้จากบทความนี้เลย

สำคัญยังไง ?

ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อกิจการ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูง มีผลกระทบต่อกำไร ถ้าหากเราไม่ทราบ จะทำให้เราตีความกิจการที่เราลงทุนอยู่ผิดพลาดได้ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ค่าเสื่อมราคาคืออะไร

ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์และใช้งานได้เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป และมักจะมีมูลค่าสูง ซึ่งจะทยอยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้โดยไม่เกินอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด

ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อเราซื้อสินทรัพย์ เราต้องจ่ายเงินทันที เงินสดออกจากกิจการของเราจริงๆ แต่ในทางบัญชีไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะทยอยหักออกเรื่อยๆ นั่นเอง ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาแต่ละงวดที่หักเป็นค่าใช้จ่ายนั้น ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดออกไป (เพราะ เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ได้จ่ายออกไปตั้งแต่แรกแล้ว)

สินทรัพย์ประเภทใดบ้างที่คิดค่าเสื่อม ?

ในมาตรา 65 ทวิ ได้กำหนดสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ดังนี้

  1. อาคาร
  2. ยานพาหนะ
  3. เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน
  4. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มีวิธีการคิดยังไง ??

โดยทั่วไปๆ แล้วหลักการคิดค่าเสื่อมราคาหาได้โดย

ค่าเสื่อมราคา = (ราคาทุน – มูลค่าซาก) / อายุการใช้งาน

ราคาทุน คือ ราคาที่ซื้อสินทรัพย์มา รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการ เป็นต้น

มูลค่าซาก คือ มูลคาสินทรัพย์คงเหลือเมื่อหมดอายุการใช้งาน (โดยทั่วไป มูลค่าซากจะเหลือ 0 ดังนั้นมูลค่าที่นำมาตัดค่าเสื่อม ก็คือ มูลค่าสินทรัพย์นั้นๆ)

ซึ่งแต่ละกิจการก็มีการเลือกใช้วิธีการหักค่าเสื่อมราคาต่างกัน แม้เป็นธุรกิจเดียวกัน รายได้เท่ากัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เท่ากัน แต่มีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาต่างกัน ทำให้กำไรสุทธิที่เราเห็นมีความแตกต่างกันนั่นเอง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่นิยมอื่นๆ ใช้กันมีทั้งหมด 4 วิธี แต่ Mr.LikeStock จะไม่ขอลงรายละเอียด จะแสดงไว้เพื่อให้พอรู้จัก หากเพื่อนๆ สนใจสามารถนำหัวข้อไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลย

  1. วิธีคิดแบบเส้นตรง ตัดค่าเสื่อมเท่าๆ กันทุกปี (นิยมใช้มากทที่สุด)
  2. วิธียอดลดลงทวีคูณ
  3. วิธีผลรวมจำนวนปี
  4. วิธีจำนวนผลผลิต

ข้อควรรู้

1. การหักค่าเสื่อม จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสินทรัพย์นั้นมีการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ดังนั้นสินทรัพย์ที่ซื้อมาและใช้ประโยชน์หมดภายใน 1 ปี จะไม่เกิดค่าเสื่อมราคาแต่จะนับเป็นค่าใช้จ่ายแทน

2. ที่ดิน และค่าความนิยม ไม่ถูกคิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจาก ที่ดิน มีอายุการใช้งานไม่จำกัด

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ทาง YouTubeโดยค้นหาว่า ค่าเสื่อมราคา เจอของ Mr.LikeStock คลิกได้เลยครับ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/