ซื้อหุ้นคืน คืออะไร มีข้อดี/ข้อเสีย ?!

ซื้อหุ้นคืน คือ การที่บริษัทจดทะเบียนนำเงินสดไปซื้อหุ้นจากนักลงทุน เพื่อแก้ปัญหาการมีสภาพคล่องส่วนเกินหรือปัญหาที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม

ทำไมบริษัทต้อง ซื้อหุ้นคืน?

การซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchase) จะช่วยให้บริษัทสามารถ

1. ปรับโครงสร้างทางการเงินได้ จากการที่มีกำไรสะสม หรือ เงินสด มากเกินความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้ บริษัทจึงเลือกนำเงินนั้นมาซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนที่อยากขาย หรือ ตอนที่หุ้นตกมากๆ บริษัทเห็นว่าราคาหุ้นคุ้มค่า จึงซื้อคืนไว้

2. แก้ปัญหาเมื่อผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียง หรือสิทธิในการรับเงินปันผล

วิธีการ ซื้อหุ้นคืน มี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. บริษัทต้องการซื้อหุ้นคืนเพื่อ ปรับโครงสร้างทางการเงิน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์
  2. เสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer: GO)

วิธีที่ 2. บริษัทต้องการซื้อหุ้นคืนเพื่อ แก้ปัญหาเมื่อผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำได้โดยการส่งแบบคำเสนอซื้อหุ้นคืนให้กับนักลงทุน และให้นักลงทุนแจ้งความประสงค์ขายหุ้นให้กับบริษัท

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อหุ้นคืน

  1. ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ลดลง ซึ่งส่งผลต่อไปยัง อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) จะเพิ่มขึ้น
  2. กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก จำนวนหุ้นลดลง ทำให้ตัวหารลดลง และตามสูตร ของ EPS ทำให้ได้ค่ามากขึ้น และเมื่อ EPS เพิ่มขึ้น P/E (อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ) ก็จะ ลดลง
  3. ปันผล เพิ่มขึ้น เนื่องจาก จำนวนหุ้นลดลง ทำให้ตัวหารลดลง เช่นเดียวกับ EPS
  4. ในระยะสั้น ส่วนใหญ่ตลาดจะคิดว่า ราคาหุ้นอาจจะขึ้น เพราะว่าเป็นการนำเงินจากรายใหญ่ (บริษัทนั่นเอง) เอาเงินไปไล่ซื้อหุ้น

การซื้อหุ้นคืน ไม่ได้มีผลถาวร ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้ เมื่อบริษัททำการซื้อหุ้นคืนสำเร็จแล้วในแต่ละครั้ง ให้นำหุ้นที่ซื้อคืนในครั้งนั้น กลับเข้าไปขายให้หมดภายใน 3 ปี แต่จะขายได้ก็ต่อเมื่อถือหุ้นที่ซื้อคืนนั้นมาเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว

ถ้าบริษัทไม่นำกลับมาขาย หรือ ขายคืนไม่หมด บริษัทต้องดำเนินการ ลดทุนชำระเเล้วลงในทางปฏิบัติแล้ว เมื่อบริษัทประกาศออกมาว่าจะทำโครงการซื้อหุ้นคืน แต่ต่อมา บริษัทก็สามารถยกเลิกโครงการได้ หมายความว่า เมื่อประกาศออกมา ไม่จำเป็นต้องทำตามนั้นเสมอไป ซึ่งนักลงทุนควรต้องติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

ข้อดี

  • ทำให้ตัวเลข ROE EPS และเงินปันผล เพิ่มขึ้น
  • อาจเป็นสัญญาณจากผู้บริหารว่า ราคาหุ้น ต่ำเกินไป และบริษัทมีความมั่นใจในกิจการ จนถึงขนาดซื้อหุ้นตัวเองกลับคืนมา

ข้อเสีย

  • ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E มีค่าสูงขึ้น
  • บริษัทเลือกที่จะไม่นำเงินไปขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้การเติบโตในอนาคตช้าลง

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line (คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/