หุ้น SUN – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SUN หรือ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

สรุป OppDay หุ้น SUN Q1 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที – บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ – หุ้น SUN

 • หุ้น SUN อยู่ในกลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 • บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC”

สัดส่วนรายได้

1. กลุ่มข้าวโพดกระป๋อง 65%

2. กลุ่มข้าวโพดแช่แข็ง 16%

3. กลุ่มข้าวโพดหวาน 10%

4. กลุ่ม Ready to Eat (RTE) 9%

ภาพรวมตลาดส่งออกข้าวโพด

 • ในภาพการส่งออก ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก Hungary
 • โดย SUN มีส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวโพด ประมาณ 30% ของไทย และ 5% ของทั้งโลก
 • SUN มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา สวีเดน และSouth Africa เป็นต้น

กำลังการผลิตปัจจุบัน

มีทั้งหมด 218,000 ตัน แบ่งออกเป็น

 1. ข้าวโพดกระป๋อง ใช้กำลังการผลิตไป 73%
 2. ข้าวโพดแช่แข็ง ใช้กำลังการผลิตไป 46%
 3. ข้าวโพดหวาน ใช้กำลังการผลิตไป 72%
 4. สินค้า RTE (Ready to Eat) ใช้กำลังการผลิตไป 93%

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2021 – หุ้น SUN

 1. ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.5% YoY เนื่องจาก
  • สามารถสร้างยอดขายจากกลุ่มข้าวโพดแช่แข็งในตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ จีนและญี่ปุ่น รวมทั้งได้ยอดสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิมที่ซื้อเพิ่ม
  • สามารถขายสินค้ากลุ่ม RTE ในประเทศได้มากขึ้น
 2. อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 13.4% ในไตรมาส1ปีที่แล้ว เป็น 15.2% สาเหตุมาจาก
  • ราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
  • จำนวนการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
  • สัดส่วนการขายสินค้ากลุ่ม RTE เพิ่มขึ้น
  • การปรับราคา เนื่องจากราคาเหล็กกระป๋องเพิ่มขึ้น
 3. EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 4.3% เป็น 7.3% YoY มาจากสัดส่วนการขายสินค้าในกลุ่ม RTE
 4. Net Profit ลดลงจากไตรมาสที่ผ่าน จาก 6.1% เป็น 4.4% สาเหตุ
  • มาจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยง

โครงการในปี 2021

 1. บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ นำบริษัทเข้าสู่ตลาด SET คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อขยายการเติบโต สร้างให้องค์กรมีมาตรฐาน รวมทั้งขยายตลาด เนื่องจากบริษัทมีการส่งมากกว่า 70%
 2. โครงการ Mini factory ที่สร้างไว้เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่ม RTE ได้สร้างเสร็จ ไปประมาณ 80% แล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มผลิตได้ในเดือนมิถุนายน โดยโรงงานนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตต่อวันได้ จาก 50,000 ชิ้น เป็น 70,000 ชิ้น
 3. บริษัทกำลังดำเนินการสร้างโรงงาน biogas โดยใช้เชื้อเพลิงจากของเสียที่เกิดจากการผลิต ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 เดือน ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าไฟไป ประมาณ 2 ล้านบาทต่อเดือน หรือประหยัดไป 50%
 4. ปีนี้ผู้บริหารเชื่อว่าจะผลิตได้ 180,000 ตัน (ประมาณ70%ของกำลังการผลิต) เพิ่มจากปีที่แล้ว 150,000 และมองว่าภายใน 2 ปี กำลังการผลิตของบริษัทจะเต็มแล้วที่ 210,000 ตัน
 5. ไร่ตะวันหวาน จำนวน 1,007 ไร่ ที่เพิ่งซื้อมา จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อ balance ปริมาณข้าวโพดในฤดูแล้งของภาคเหนือ ขณะนี้เริ่มปลูกข้าวโพดหวานแล้วจำนวน 200 ไร่ พร้อมเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม

ช่วง Q&A

 1. บริษัทได้ทำ forward ค่าเงินบาท ไว้ 70% ที่ราคา 30 บาท
 2. บริษัทคาดว่าในไตรมาส 2 จะยังเติบโตได้ดีและสามารถทำได้ตามแผน ตั้งเป้าว่าสิ้นปี 2021 จะมีสินค้า RTE ที่ส่งเข้าร้านสะดวกซื้อ 10 ผลิตภัณฑ์จากปัจจุบันมี 6 ผลิตภัณฑ์
 3. ค่าระวางเรื่อที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากบริษัททำการขายส่วนใหญ่เป็นแบบ FOB
 4. บริษัทมีการศึกษาการขยายไปตลาด CLMV บ้าง แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการขายในประเทศให้ดีที่สุดก่อน
 5. มีการศึกษาเกี่ยวกับอาหารจากกัญชงร่วมกับสถาบันการศึกษาบ้าง และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป  
 6. บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตทำให้สามารถลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้
 7. สาเหตุที่สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้ารอส่งมอบ และเป็นมาตรฐานการสต็อคสินค้าที่จะต้องผลิตเก็บไว้ 21วัน

สรุป- หุ้น SUN

 • บริษัททำได้ตามแผนที่ตั้งไว้ มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น
 • มีแผนการลดต้นทุนด้วย โรงงานไบโอแก๊สที่กำลังก่อสร้าง
 • มีความคืบหน้าการขยายกำลังการผลิตตามที่เคยแจ้งไว้เมื่อสิ้นปี 2020
 • มีที่ดินและเทคโนโลยีเพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
 • ทั้งนี้ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากสามารถย้ายเข้าตลาด SET สำเร็จ
หุ้น SUN

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin : Kamonwan