หุ้น SAK – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SAK หรือ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์

สรุป OppDay หุ้น SAK Q1 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที – บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ

 1. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (จํานําทะเบียนรถ) 82.4%
 2. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 2.8%
 3. ธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 11.4%
 4. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ 3.4%

โครงสร้างลูกหนี้ Q1/2021

มูลค่าพอร์ตสินเชื่อรวม​ 6,811 ล้านบาท

 • 53% ธุรกิจจํานําทะเบียนรถ ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 24 – 28%
 • 30% ธุรกิจจํานําทะเบียนรถเงื่อนไขเกษตรกร ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 24 -​ 28%
 • 11% ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 33 -​36%
 • 3% ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ดอกเบี้ยไม่อยู่ภายใต้การกำกับ
 • 3% ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 25-28%

ประเภทหลักประกันในพอร์ตสินเชื่อ

85.8% ของพอร์ตสินเชื่อรวม เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน

 • กระบะ 40%
 • จักรยานยนต์ 21%
 • รถเกษตรกร 12%
 • รถยนต์ส่วนบุคคล 9%
 • รถบรรทุก 3%

และอีก 14% ที่เหลือเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

การเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ใน Q1/2021

 • มูลค่ารวม 6,811 ล้าน เพิ่มขึ้น 5.8% YoY​ และ 6.3% QoQ
 • %NPL ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาก่อนหน้าจาก 2.2% เป็น 2.1%
 • มีสาขารวม 650 สาขา

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2021 – หุ้น SAK

 • รายได้หลักของบริษัทมาจากสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งคิดเป็น 86% ของรายได้รวม
  • รายได้รวมในไตรมาสที่  1 ลดลง 0.5% QoQ และลดลง 5.5% YoY
 • NPM เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2020 ที่ 24.7% เป็น 29.9%

คุณภาพพอร์ตลูกหนี้

 • 94% คือ ลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน
 • 3% คือ ค้างชำระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน
 • 2% คือ​ ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน
 • Nim (Net Interest Margin) = 20.9%
 • ดอกเบี้ยรับเฉลี่ย 23.8%
 • ดอกเบี้ยจ่าย 3%

เป้าหมายการเติบโต

 • พอร์ตสินเชื่อ ภายในปี 2021 ตั้งเป้า 8,400 ล้านบาท และภายในปี 2023 ตั้งเป้า 12,000 ล้านบาท
 • ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มปีละ 200 สาขา โดยภายในไตรมาสที่ 1 นี้สามารถเปิดได้ครบ 200 สาขาแล้ว
 • ธุรกิจใหม่ : ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
 • โครงการพัฒนาระบบ IT เพื่อยกระดับการให้บริการสินเชื่อ เช่น การใช้ application เพื่อรับชำระเงิน-จ่ายเงิน และการนำข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้ามาวิเคราะห์ เป็นต้น

ช่วง Q&A – หุ้น SAK

 1. แผนการเติบโต ของธุรกิจสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท หรือ +30%
 2. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่ คาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 10,000 สัญญา และมีอัตราดอกเบี้ยที่ 24-25 % ต่อปี
 3. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะมีการขายกรมธรรม์ที่ 50 – 60 % ของพอร์ตที่มีอยู่
 4. ลดต้นทุนทางการเงิน ด้วยการนำเงินที่ได้ตอน IPO ไปชำระหนี้หนี้
 5. ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ จะปล่อยให้เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติที่ดี
 6. ถึงแม้ว่าคู่แข่งมีการลดดอกเบี้ย แต่บริษัทมองว่ายังมีความสามารถในการแข่งขันอยู่

สรุป – หุ้น SAK

 • บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อและ NPM เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงเล็กน้อย
 • มีการขยายสาขาได้ครบตามเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีได้ภายใน Q1
 • ต้องติดตามผลของการขยายสาขาและธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่กำลังดำเนินการ

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin : Kamonwan