หุ้น MBKET – Opportunity day Q1/2021

หุ้น MBKET หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อยู่ในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์

สรุป OppDay หุ้น MBKET Q1 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที

ผลการดำเนินงาน Q1/2021 – หุ้น MBKET

งบดุล

 • สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% QoQ สาเหตุมาจากการเติบโตของลูกค้า margin loan และ block trade
 • รายการที่ใหญ่ที่สุดในงบการเงินคือ margin loan ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 20% QoQ
  • บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงลูกหนี้บัญชี margin อย่างใกล้ชิด ทำให้ไม่เกิดหนี้เสียเลย ถึงแม้ว่าพอร์ทจะมีขนาดใหญ่ และมี market share อยู่ที่ 15% – 16% ของอุตสาหกรรม
 • รายการเงินลงทุนคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10% QoQ
  • เนื่องจากการขยายตัวของธุรกรรม single stock, future, block trade   
  • เงินลงทุนส่วนใหญ่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ single stock ,block trade และ DW ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเทรดเพื่อบัญชีของบริษัทที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญ

งบกำไรขาดทุน

 • รายได้เพิ่ม 26%YoY
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4% YoY
 • กำไรเพิ่ม 105% YoY
 • CIR (สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 77% เหลือ 33%
 • รายได้ค่านายหน้า คิดเป็น 70% ของรายได้รวม
  • เพิ่มขึ้น 35% YoY เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากนักลงทุนบุคคล ที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี ซึ่งใน Q1 ปี 2021 มูลค่าการซื้อ-ขายของนักลงทุนบุคคลเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 45.88 ล้านบาท และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 47% สถานการณ์นี้จึงเป็นบวกกับทางบริษัท
 • รายได้จากดอกเบี้ยของบัญชี margin loan คิดเป็น 15% ของรายได้รวม
  • ปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามสภาวะดอกเบี้ยตลาด
 • รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ มาจากธุรกิจวานิชธนกิจ เช่น งานที่ปรึกษา และงานผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 
  • ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับ deal สำคัญจำนวน 2 deal และรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เพิ่มขึ้นด้วย
 • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของธุรกรรม single stock, future, block trade  
 • ค่าใช้จ่ายพนักงานคิดเป็น 63% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11% ซึ่งแปรผันไปตามค่านายหน้าที่พนักงานได้รับ

อัตราส่วนทางการเงิน

 • ROE, ROA, NPM เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • %NCR (อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ) 34.2% โดยปกติจะกำหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่า 7%

มุมมองต่อการเติบโตของตลาด

ที่มา: Slide นำเสนอของหุ้น MBKET ในไตรมาส 1 ปี 2021
 • ยังเชื่อว่า ปี 2021 ยังเป็นปีที่น่าสนใจ
 • ทุก ๆ ครั้งในการย่อ มองเป็นโอกาสในการสะสม
 • ประเมินว่าเป้าดัชนีสิ้นปีนี้ อยู่ที่ 1600 จุด

ลงทุนอย่างไรท่ามกลางตลาดหุ้น

 1. จัดสรร portfolio แบบ ผสมผสาน คือการผสมหุ้นที่เป็นทั้ง New และ Old Economy  
 2. สร้างสรรค์ ธีมการลงทุนที่เหมาะสม เช่น การเปิดเมือง การฉีดวัคซีน กัญชง และรถยนต์ EV
 3. คัดสรรหุ้นที่เด่นตามฤดูกาล

มุมมองของผู้บริหาร

ให้ความสำคัญกับเรื่องดังนี้

 • การทำธุรกิจแบบ Digital Offering และการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวางแผนตอบสนองผ่านสินค้าและบริการให้ตรงจุดที่สุด
 • การลงทุนกับพนักงาน  
 • ต้องการเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า ถึงแม้จะไม่ใช่ที่หนึ่งในด้าน market share

ช่วง Q&A – หุ้น MBKET

 1. สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทนักลงทุน
  • รายย่อยคิดเป็น 80% ของรายได้ค่านายหน้ารวม
  • แต่ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 85% ซึ่งเป็นส่วน internet 50% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 2. ในด้านกำไรของในไตรมาส 2 อาจปรับตัวลดลง QoQ แต่คาดว่าจะเพิ่มใน YoY

สรุป – หุ้น MBKET

 • รายได้และกำไรเติบโต ไปพร้อมกับตลาดที่มีสัดส่วนนักลงทุนบุคคลและมูลค่าซื้อ-ขายต่อวันเฉลี่ยสูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 • บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคตในรูปแบบ Digital มากขึ้น
 • ต้องติดตามปริมาณการซื้อ-ขายในตลาดและปัจจัยสนับสนุนการลงทุนที่เกี่ยวข้องในอนาคต

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin : Kamonwan