หุ้น JKN – Opportunity day Q1/2021

หุ้น JKN หรือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

สรุป OppDay หุ้น JKN Q1 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที – บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ – หุ้น JKN

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนี้

 1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์ content ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คอนเทนต์ (B2B- Business to Business) ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์
 3. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น DVD, Blu-ray, Box set และเสื้อโครงการต่างๆ ที่ได้รับสิทธิให้ผลิต เป็นต้น

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • ธุรกิจใหม่ commerce เมื่อเดือนเมษายนได้มีการซื้อบริษัท DN broadcast ซึ่งเป็นเจ้าของช่อง 18 ในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนชื่อเป็นช่อง JKN 18 ซึ่งจะนำสินค้าจาก JKN health and beauty มาจำหน่าย และจะเริ่มรับรู้รายได้ในปลายเดือนพฤษภาคม
 • บริษัทได้ลงทุนใน MN beverage เป็นโรงงานทำน้ำดื่ม ซึ่งทำน้ำดื่มผสมวิตามิน น้ำผลไม้ และจะรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปัจจุบันกำลังขอใบอนุญาตน้ำดื่มผสม CBD

ผลการดำเนินงาน Q1/2021

 • ปีที่ผ่านมา covid-19 เป็นผลดีกับบริษัท ทำให้โตจากดิจิตอล TV มากขึ้นทั้งนี้รายได้ลดลง 6% YoY เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
 • GPM อยู่ที่ 48% เพิ่มขึ้นจาก 40%
  • เนื่องจาก บริษัทมีโอกาสได้ไปคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำให้ได้อายุสัญญาสิทธิ์ที่ยาวขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนลดลง จึงทำให้ GPM ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 • NPM อยู่ที่ 22% เพิ่มขึ้นจาก 20%
 • กำไรเพิ่มขึ้นไม่เยอะเนื่องจากปีที่แล้วมี FX book เข้ามา 40 ล้าน
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 27% จากการปรับโครงสร้างพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 200% เนื่องจากมีการเช่าเวลาช่อง 18 รวม 1 เดือน เพื่อทำการโฆษณา

สัดส่วน Content แยกตาม Platform

รายได้จากการขาย content ลดลง 1% โดยแบ่งออกเป็น

1. DTT (TV ระบบดิจิทัล) รายได้ใกล้เคียงปีก่อน

2. Cabsat ลดลง 61% รายได้หายไปเนื่องจากลูกค้าในประเทศยังชะลอการซื้ออยู่

3. Cabsat, VOD (export) เพิ่มขึ้น 19%

สัดส่วนการขาย

 •  การขาย content ในไทยอยู่ที่ 60% ต่างประเทศ 40%
 • ไตรมาส 1 ยอดขายในประเทศเติบโตลดลง 10% ทั้งนี้ในครึ่งปีที่เหลือจะพยายามดันยอดการเติบโตให้เพิ่มให้
 • บริษัทส่งออก content ไป 17 ประเทศทั่วโลก สำหรับในไตรมาส 1 ได้เพิ่มขึ้นมา 2 ประเทศ คือ บรูไนและอียิปต์ ทำให้ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19% YoY
  • ยอดขายในกลุ่มประเทศ CLM (Cambodia, Laos, Myanmar) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 • BACKLOG ปัจจุบันอยู่ที่ 700 ล้านบาท

ช่วง Q&A – หุ้น JKN

 • แผนการลงทุนครึ่งปีหลัง จะเน้นการทำธุรกิจ commerce
 • ในส่วน Health and beauty ที่ทำน้ำดื่ม โรงงานน่าจะเสร็จในเดือกรกฎาคม นี้  
 • รายได้ปีนี้คาดโต 10%
 • การเติบโตจาก content โต 10%
 • ภาพรวมการส่งออกโต 15-20%
 • ธุรกิจ commerce มองเป้าการขาย 400 ล้านบาท
 • ธุรกิจน้ำ มองเป้าการขาย 100 ล้านบาท
 • การรับรู้รายได้สถานี เริ่มรับรู้ได้ในเดือนเมษายน แต่ช่วงแรกรายได้จากการโฆษณายังไม่เยอะ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับผังรายการ

สรุป – หุ้น JKN

 • รายได้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง แต่ก็ยังสามารถทำให้ GPM เพิ่มขึ้นได้จากการลดต้นทุน
 • การเติบโตในประเทศลดลง แต่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และยังมี backlog ค่อนข้างแข็งแรงสำหรับปี 2021
 • ธุรกิจใหม่คือธุรกิจ commerce  และลงทุนกับโรงงานผลิตน้ำ 
 • ต้องติดตามรายได้จากธุรกิจใหม่ที่จะรับรู้ในช่วงไตรมาสที่ 2

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin : Kamonwan