หุ้น IPO หาข้อมูลได้จากที่ไหน เปิด 8 จุด ที่ต้องอ่านใน Filling

หุ้น IPO คือ หุ้นที่กำลังจะเข้ามาให้ซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก หากต้องการเข้าใจกิจการก่อนลงทุน ให้เริ่มจากการอ่าน Filing ของหุ้นตัวนั้น

หุ้น IPO คืออะไร

IPO ย่อมาจาก Initial Public Offering คือ การเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกของกิจการที่ต้องการระดมทุนเพื่อนำเงินขยายกิจการ

โดยปกติแล้วถ้ากิจการที่ยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เริ่มเติบโต และต้องการขยายธุรกิจ สามารถหาเงินเพื่อนำมาต่อเติมธุรกิจได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. กู้เงินจากธนาคาร
 2. ขอเงินจากผู้ร่วมหุ้นเดิมที่มีอยู่
 3. นำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้คนทั่วไป

วิธีที่ 3 ก็คือการนำหุ้นไป IPO นั่นเอง

ก่อนจะเป็น หุ้น IPO ได้ มีมูลค่าเท่าไร

สำหรับการขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปตามตลาดที่เข้าจดทะเบียน โดยสามารถศึกษาคุณสมบัติก่อนเข้าจดทะเบียนได้ที่ https://www.set.or.th/th/products/listing2/files/Going_Public_Guide_2018.pdf

หากจะแบ่งง่าย ๆ ตามมูลค่าของทุนชำระแล้ว สามารถแบ่งได้ดังนี้

ตลาด SET บริษัทต้องมีมูลค่าทุนชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ) มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท

ตลาด MAI บริษัทต้องมีมูลค่าทุนชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท

หาข้อมูลเกี่ยวกับ หุ้น IPO ได้อย่างไร

List หุ้นที่กำลังจะ IPO ดูได้จากไหน

เราสามารถดูรายชื่อหุ้นที่จะเข้า IPO ได้จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์
https://www.set.or.th/th/company/ipo/upcoming_ipo_set.html ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่แถบ ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์
 2. จะมีแถบ dropdown ให้เลือก แถบ ตราสารทุน
 3. ให้เลือก แถบ หลักทรัพย์ IPO
หุ้น IPO

เมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้ว เราสามารถเลือก ได้ว่าจะดูข้อมูลตรงจุดไหนบ้าง

จุด A ดังรูป จะเห็น รายชื่อบริษัทที่กำลังเตรียมเข้า IPO

จุด B สถิติหลักทรัพย์ โดยสามารถเลือกได้ว่า จะดูรายชื่อบริษัทที่จะเข้าใน SET, MAI, REIT หรือ Infrastructure Fund

จุด C เปิดตัวหุ้นใหม่ IPO จะแสดงภาพพิธีเปิด การซื้อขายหุ้นนั้น ๆ วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์

หุ้น IPO

ทำความรู้จักข้อมูล Filling

ข้อมูล Filling เป็นข้อมูลหลักที่เราต้องอ่านก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น IPO

โดยจะมีข้อมูล ลักษณะธุรกิจ นโยบายของธุรกิจ งบการเงิน โครงการในอนาคต กลุ่มลูกค้า และความเสี่ยงของธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจว่าทำมาหากินอะไร แล้วจะพัฒนาอะไรหลังจากที่ระดมทุนไป

เราสามารถหาข้อมูล Filling ได้ โดยคลิกที่ ข้อมูล Filing แล้วจะลิงค์ไปที่ Website สำนักงาน ก.ล.ต. ดังรูป

หุ้น IPO

เมื่อมาที่ Website สำนักงาน ก.ล.ต. เราจะเห็นหน้าที่มีให้ดาวน์โหลดเอกสาร ตามภาพ โดยเราสามารถ เลือกดาวน์โหลดเฉพาะบางเนื้อหาที่ต้องการ หรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้

หรือสามารถเข้าจาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ ตาม Link นี้

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Product/Filing/CS-0000024910/XX-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000

เลือกหุ้นที่สนใจ และสามารถดาวน์โหลดแบบ Filling ได้

หุ้น IPO

ข้อมูล Filing บางบริษัทอาจยังไม่ครบถ้วน เราอาจต้องรอให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลในอนาคต และกลับมาดูอีกครั้งในแถบ Filling Version ล่าสุด

หุ้น IPO กับ 8 ข้อ ต้องตอบให้ได้ตอนอ่าน Filling  

 1. เข้าจดทะเบียนในตลาดใด
 2. บริษัทขายหรือให้บริการอะไร
 3. ต้นทุนคืออะไรมาจากไหน
 4. กลุ่มลูกค้าคือใคร
 5. จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
 6. วัตถุประสงค์การใช้เงิน
 7. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 8. ทำความเข้าใจความเสี่ยงของบริษัท

Case Study หุ้น SMD : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

ถึงแม้เอกสารจะดูเยอะไปหมด จนอ่านไม่หมด แต่เราอย่าเพิ่งตกใจ เราสามารถเริ่มอ่าน สรุปภาพรวมของรายงานได้จาก ส่วนที่ 1 เรื่อง ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ก่อน และหากมีตรงจุดไหนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ก็ค่อยเจาะเป็นรายหัวข้อได้  

เราลองมาหาคำตอบสำหรับ 8 ข้อ ที่ต้องตอบให้ได้ตอนอ่าน Filling ของหุ้น SMD

หุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดใด

ตลาด MAI

บริษัทขายหรือให้บริการอะไร

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โดยนำเข้าเพื่อมาจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปและสถานพยาบาลในประเทศ

กลุ่มสินค้าแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต เช่น เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เป็นต้น

2. กลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ
เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ เครื่องเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดขณะนอนหลับ เป็นต้น

ที่มา https://www.saintmed.com/th

3. กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา
เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น

4. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
เช่น โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด โคมไฟทำหัตถการเล็ก เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น

ที่มา https://www.saintmed.com/th

5. กลุ่มสินค้า Smart Hospital
เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ทำให้โรงพยาบาลดูทันสมัย และใช้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6. กลุ่มอื่น ๆ
เป็นกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ใน 5 กลุ่มสินค้าดังกล่าวข้างต้น เช่น แบตเตอรี่ และเจล เป็นต้น

ต้นทุนคืออะไรมาจากไหน

นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ และจีน ไม่มีการผลิตเอง

กลุ่มลูกค้าคือใคร

บุคคลทั่วไป นิติบุคคล และสถานพยาบาล เช่น

โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน และคลินิก

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

54,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.23% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้   

การดูจำนวนหุ้น ก็เพื่อดูสภาพคล่องการซื้อขายของหุ้นนั่นเอง

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทต้องการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้

 1. ลงทุนในโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับ
 2. ลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่า
 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 4. ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ปี 2560 รายได้ 468.73 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 7.36% D/E ratio 1.83 เท่า

ปี 2561 รายได้ 506.03 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 6.03% D/E ratio 1.56 เท่า

ปี 2562 รายได้ 618.63 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 9.66% D/E ratio 1.00 เท่า

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 รายได้ 432.35 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 9.29% D/E ratio 1.14 เท่า

ทำความเข้าใจความเสี่ยงของบริษัท

 • อาจถูกถอนจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
 • พึ่งพิงผู้ผลิตค่อนข้างมาก หากผู้ผลิตยกเลิกสัญญา ไม่ผลิตสินค้า จัดหาสินค้าได้ไม่ทันเวลา อาจกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้
 • ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
  เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้กำลังเติบโต และมีผู้ประกอบการหลายราย และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้น อาจทำให้ลูกค้าสามารถต่อรองราคาสินค้าได้มากขึ้น
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

นี่คือคำถามเบื้องต้นที่เราต้องตอบให้ได้ตอนอ่าน Filling หากเราอ่านตัวไหนแล้ว ชอบหรือสนใจเป็นพิเศษก็ควรจะอ่านให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับหุ้นที่อยู่ในตลาดปัจจุบันก่อนตัดสินใจลงทุน

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.set.or.th/th/company/ipo/upcoming_ipo_mai.html
https://www.saintmed.com/th

Admin: Kamonwan