หุ้น FSMART – Opportunity day Q1/2021

หุ้น FSMART – Opportunity day Q1/2021
หุ้น FSMART หรือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริการ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI

สรุป OppDay หุ้น FSMART Q1 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที – บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือแบบ Pre-paid และบริการชำระเงินออนไลน์ ผ่านตู้เติมเงิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บุญเติม” แบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้

 1. ธุรกิจเติมเงิน-รับชำระเงินอัตโนมัติ (Online Top-Up & Payment Business) เช่นเติมเงินมือถือ  จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ  และซื้อประกันเป็นต้น
 2. ธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงินและสินเชื่อครบวงจร (Banking Agent & Lending Business) เช่น รับฝาก-ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร เปิดบัญชี และให้สินเชื่อ เป็นต้น
 3. ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและการกระจายสินค้า (Vending Machine & Distribution Business) เช่น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คาเฟ่อัตโนมัติชื่อ “เต่าบิน” และ ev charger เป็นต้น

ภาพรวมของธุรกิจ

 • ปัจจุบันมีตู้บุญเติมประมาณ 130,000 ตู้ ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของตลาดตู้เติมเงินอัตโนมัติ โดยมี market share อยู่ที่ 57%
 • มีฐานลูกค้า 20 ล้านเบอร์
 • 1.4 ล้าน transactions ต่อวัน
 • ตอนนี้ในตู้บุญเติมมีบริการที่หลากหลายรวม 86 บริการ โดยมีให้เลือก 4 ภาษา
 • 2 บริการที่เติบโตอย่างมากคือบริการฝาก-ถอน และ E-wallet 
 • จุดติดตั้งตู้บุญเติม: ประมาณ 53% อยู่ตามหน้าร้านโชว์ห่วย 25% อยู่ตามที่พักอาศัย ส่วนที่เหลือก็กระจายตามสถานที่ต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำมัน และสถานที่ทำงาน เป็นต้น
 • การสร้างรายได้มาจากผู้ให้บริการและค่าธรรมเนียมจากลูกค้า
 • ตอนนี้จำนวนคนที่ใช้เงินสดคิดเป็น 75% ของทั้งประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าคือคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนและผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร รวมทั้งคนต่างชาติอีก 3.5 ล้านราย

แผนการเติบโต  

 • มองว่ายอดเติมเงินไตรมาส 2 จะพอๆ ไตรมาส 1
 • ไตรมาส 3-4 จะมีการจับมือกับพันธมิตรรายใหม่ทำให้ยอดเดิมที่คาดไว้เพิ่มขึ้นมา
 • จำนวน transaction ของธุรกิจ banking agent ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 8% QoQ  คาดว่าทั้งปีจะโต 30% YoY
 • ผู้บริหารเชื่อว่าตู้ยังเติบโตได้ แต่ต้องเพิ่มการบริการต่างๆ เข้าไป
 • การตัดค่าเสื่อมของบริษัทอยู่ที่ 8 ปี ถึงแม้ว่าตู้ที่มีอายุเกิน 8 ปี ก็ยังสร้างรายได้ได้อยู่ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงทุกปี
 • คาดการณ์ค่าเสื่อมราคา: ปี 2021 อยู่ที่ 27.5 ล้านบาท, ปี 2022 อยู่ที่ 26.7 ล้านบาท และ ปี 2023 อยู่ที่ 59.5 ล้านบาท
 • ปีนี้ตัวชูโรงคือขายประกันผ่านตู้บุญเติม และมี พรบ.ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์ ซึ่งตู้สามารถอ่าน bar code และอ่านบัตรประชาชนได้
 • ในปีนี้ตู้บุญเติมจะสามารถถอนเงินได้ด้วย ผู้บริหารรับรองว่าจะเห็นในไตรมาส 3 รวมถึงจะมีการเพิ่มธนาคารใหม่ๆ เข้ามา ทำให้มองว่าธุรกรรมในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 30%
 • ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ในปีที่แล้วปล่อยสินเชื่อไป 163 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะปล่อย 250 ล้านบาท โดยปล่อยกู้ผ่านคนที่จะลงพื้นที่ไปหาลูกค้าตามบ้าน และในปีนี้มี tele sale รวมทั้ง application
  • บริษัทตั้งเป้าให้ NPL น้อยกว่า 3%
 • ธุรกิจ vending machine ผู้บริหารกล่าวอย่างมั่นใจว่าเติบโตในอนาคตอันใกล้แน่ ๆ โดยร่วมทุนกับ 4 บริษัท คือ forth บุญเติม บุญรอด และ SNC
  • โดยเดิมบุญเติมถืออยู่ 10% แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 19.34%
 • ตู้คาเฟ่อัตโนมัติแบรนด์เต่าบิน (TAO BIN) (จะมีเครื่องดื่มจากกัญชงด้วยอยู่ระหว่างรอใบอนุญาต )
  • ตู้นี้ทำงานได้แบบตู้บุญเติมด้วย
  • ขณะนี้มีให้บริการกว่า 120 จุด ยอดขายวันละ 50 แก้ว หรือวันละ 1,500 บาท เดือนละ 45,000 – 50,000 บาท หากหักต้นทุนเช่น ค่าเช่า ค่าคนและวัตถุดิบ จะเหลือกำไร 30,000-40,000 (ค่าวัตถุดิบคิดเป็น 1ใน 3 ของต้นทุนทั้งหมด)
 • ทำที่ชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า EV ด้วย ตอนนี้ได้ขายและติดตั้งตามคอนโดมิเนี่ยมแล้วหลาย 10 ตัว
 • สัดส่วนรายได้ในอนาคต จะเพิ่มในส่วนของธุรกิจ banking agent และ ธุรกิจ vending machine and distribution platform

ผลการดำเนินงาน Q1/2021

 • ยอดคนใช้ตู้ ลดลง 3.2% QoQ และคงที่ใน YoY
 • รายได้ลดลง 3.3% YoY และลดลง 3.4% QoQ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ลูกค้ามีอำนาจในการซื้อลดลง และหันไปใช้บริการแบบออนไลน์มากขึ้น
 • แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจ money transfer รวมกับ E-wallet มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคิดเป็น 46% ของรายได้ทั้งหมด
 • GPM และ NPM เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากได้ประโยชน์จากเงินลงทุนที่ช่วยลดภาษี โดยลดลงไปไตรมาสละ 8.5 ล้านบาท แต่หากเทียบใน YoY ผลของ GPM และ NPM ก็ลดลง

ช่วง Q&A – หุ้น FSMART

 • คาดการณ์ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ใกล้เคียงกับไตรมาส 1
 • ตรมาส 3 จะมีการจับมือกับ partner ตามที่เคยแจ้งไว้ ทั้งนี้จะเปิดเผยชื่อหลังประกาศงบไตรมาส 3 และสามารถให้บริการได้เลย
 • ครึ่งปีหลังจะมีจับมือกับธนาคารอีก 2 เจ้า
 • อนาคตจะเพิ่มบริการถอนเงินสดแต่ต้องใช้เวลาในการเพิ่มตู้แบบใหม่ ซึ่งจำนวนคนถอนเงินมากกว่าคนฝากเงินถึง 8 เท่า
 • บริการที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.สามารถทำได้ทุกตู้
 • คาเฟ่อัตโนมัติ เต่าบิน ในปีนี้จะเพิ่มอีก 5,000 ตู้ และปีหน้า 20,000 ตู้ ซึ่งในอดีตโรงงานของ หุ้น FORTH เคยผลิตได้ 50,000 ตู้ต่อปี

สรุป – หุ้น FSMART

 • รายได้ลดลงเนื่องจากยอดผู้ใช้งานลดลงจากผลกระทบของ Covid-19 แต่ GPM เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากได้รับประโยชน์จากภาษี
 • ต้องติดตามการฟื้นตัวของสถานการณ์ Covid-19 ที่จะช่วยเพิ่มจำนวน transaction ให้กับตู้บุญเติม การร่วมลงทุนกับพันธมิตรในไตรมาส 3 และผลตอบรับจากการเพิ่มบริการต่างๆ ให้ตู้บุญเติม รวมทั้งคาเฟ่อัตโนมัติเต่าบิน
หุ้น BEC

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin : Kamonwan