หุ้น AMATA – Opportunity day Q1/2021

หุ้น AMATA หรือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สรุป OppDay หุ้น AMATA Q1 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที – บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขาย ทั้งน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

นิคมอุตสาหกรรมที่ได้ยินบ่อย เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

ผลการดำเนินงานใน Q1/2021

 • บริษัทมีรายได้ 920.3 ล้านบาท ลดลง 25.2% YoY
  • รายได้จากการขายที่ดินลดลง 70% YoY เนื่องจาก Covid-19 เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาดูที่ดินของลูกค้าต่างชาติ
  • รายได้จากสาธารณูปโภคและการให้บริการ ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
 • สัดส่วนรายได้ในไตรมาสที่ 1 แบ่งออกเป็น
  • รายได้จากการขายที่ดิน 13% ของรายได้ทั้งหมด
  • รายได้จากสาธารณูปโภคและการให้บริการ เพิ่มขึ้นจาก 40% ในปีที่แล้ว เป็น 53% ของรายได้ทั้งหมด
  • รายได้จากค่าเช่า 23% ของรายได้ทั้งหมด
  • รายได้อื่นๆ 11% ของรายได้ทั้งหมด
 • GPM แยกตามธุรกิจ
  • รายได้จากการขายที่ดินลดลง แต่ GPM เพิ่มขึ้นเป็น 62% YoY
   • ไตรมาส 1 ขายที่ดินไป 32 ไร่
   • มี backlog 1,829 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ชลบุรีประมาณ 500 ล้านบาท และที่เหลืออยู่ที่ระยอง
   • พื้นที่คงเหลือ สำหรับการพัฒนาหรือขาย รวมแล้ว 12,601 ไร่
  • GPM จากสาธารณูปโภคและบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 33% จาก 32% โดยรายได้ที่เกี่ยวกับน้ำ เพิ่มขึ้นตามการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทั้งในชลบุรีและระยอง
 • GPM ของธุรกิจให้เช่า คงที่ ที่ 73%
  • Occupancy ของไทยอยู่ที่ 80% เวียดนาม 100%
 • กำไร 185.7 ล้านบาท ลดลง 16.5% YoY
 • บริษัทมีกำไรจากบริษัทร่วม 113.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 698.6% YoY มาจาก Amata B.grim Power ที่มีการคืนเงินกู้ ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง อีกทั้งสามารถขายไฟได้มากขึ้น

เป้าหมายการเติบโต

 • เป้าหมายการขายที่ดิน 950 ไร่ โดยจะมาจากนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี 200 ไร่ ระยอง 450 ไร่ และไทย-จีน 300 ไร่
 • เป้าหมายรายได้ ยังบอกไม่ได้ เนื่องจากขึ้นกับหลายส่วน แต่มองว่าจะอยู่ในแนวโน้มที่ดี  

ช่วง Q&A – หุ้น AMATA

 • CAPEX ในปี 2564 ใช้ไปแล้วประมาณ 400 – 500 ล้านบาท เป็นการใช้ไปเพื่อซื้อที่ดิน
  • ตั้งงบลงทุนในไทยไว้ที่ 3,000 – 5,000 ล้านบาท
 • ความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามมีแนวโน้มดี
 • ไตรมาส 1-2 เป็นช่วง low season ของธุรกิจ มองว่าไตรมาส 2 ภาพรวมน่าจะพอๆ กับไตรมาส 1
 • ช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วง high season ของธุรกิจ
 • Land transfer ทั้งปีมองว่าจะคิดเป็น 60% ของ backlog
 • ทั้งปีไทยน่าจะขายที่ดินได้ 800-900 ไร่ ต้องติดตามประเด็นเรื่องวัคซีน
 • Trade war มีผลดีกับบริษัท นักลงทุนที่ลงทุนในจีน ย้ายไปประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
 • ขณะนี้ได้เจรจากับลูกค้าเก่า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 55% และลูกค้าใหม่ 45% โดยมีจำนวนประมาณ 30 กว่ารายที่มี potential เป็นลูกค้าจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย

สรุป – หุ้น AMATA

 • รายได้ลดลง กำไรลดลงแต่ลดลงน้อยกว่ารายได้ เนื่องจากเป็นปกติของครึ่งปีแรกที่เป็น low season และได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • GPM ในแต่ละธุรกิจยังมีการเติบโตที่ดี แสดงถึงการบริหารต้นทุนได้ดี
 • ต้องติดตามอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ และการเปิดประเทศ

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin : Kamonwan