สินค้าคงเหลือ สต็อก สร้าง สตางค์ จริงหรือไม่ ?

สินค้าคงเหลือ เป็นรายการที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบ หากมีจำนวนมาก อาจจะเป็นสัญญาณของเงินที่กำลังจมอยู่

อยู่รายการไหน ในงบการเงิน

Inventory หรือสินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการมีไว้เพื่อขาย หรือเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต เช่น งานระหว่างทำ วัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

สินทรัพย์หมุนเวียนมีหลายรายการ ซึ่งแต่ละรายการจะถูกเรียงตามสภาพคล่อง โดยรายการที่มีสภาพคล่องสูงจะอยู่บรรทัดบนสุด เรียงลำดับมาจนต่ำสุด

จากภาพ จะเห็นได้ว่า สินค้าคงเหลือจะอยู่บรรทัดรองสุดท้าย ซึ่งหมายความว่า เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ หรือเป็นเป็นสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยากกว่ารายการอื่น

สินค้าคงเหลือ
ที่มา คอร์ส ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI

ตัวอย่าง

สินค้าคงเหลือ
ที่มา คอร์ส ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI

สินค้าคงเหลือ-ธุรกิจซื้อมาขายไป

เช่น บริษัทค้าปลีกหรือส่ง แบ่งเป็น

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)

สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว พร้อมที่จะนำออกจำหน่าย

สินค้าระหว่างทาง (Goods in Transit)

สินค้าที่กิจการซื้อและเป็นเจ้าของแล้วแม้จะยังส่งไม่ถึง

รายละเอียด สินค้าคงเหลือ ดูตรงไหน

ในงบแสดงฐานะการเงิน ตรงสินทรัพย์จะมีรายการสินค้าคงเหลืออยู่ และจะมีหมายเหตุที่เป็นเลข 8 ให้เราไปดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อที่ 8 จะพบรายละเอียดสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ

ที่มา คอร์ส ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI

สินค้าคงเหลือ บอกอะไร

การมีสินค้าคงเหลือ คือ การเปลี่ยนรูปเงินสดให้เป็นสินค้า ซึ่งส่งผลให้กระเเสเงินสดในมือลดลง ขาดสภาพคล่อง หรือ เป็นการเอาเงินไปจมนั่นเอง

และการดูมูลค่าสินค้าคงเหลือเทียบกับรายได้ จะบอกได้ว่า ธุรกิจขายสินค้าได้หรือไม่

หากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น แต่ รายได้ไม่เพิ่ม = ขายสินค้าไม่ออก

ข้อควรสังเกต

สินค้าคงเหลือบางอย่างเก็บไว้นาน ยิ่งทำให้มูลค่าลดลง เช่น สินค้าพวกเทคโนโลยี หากมีมากเกินไปเสี่ยงต่อการที่จะเป็นสินค้าด้อยค่า และจะกระทบกำไรขาดทุนได้

บางครั้งการที่มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ไม่ได้แปลว่า แย่เสมอไป เช่น กรณีที่บริษัทขายสินค้าได้ดีมาก ๆ จึงจำเป็นต้อง สต็อกสินค้านั้นไว้ เพื่อให้ทันขาย

ดังนั้นจึงควรพิจารณาภาพรวมของธุรกิจและสถานการณ์ควบคู่ไปด้วย

สนใจบทความที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คลิก

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin : Kamonwan