ลงทุน หุ้นกลุ่มเหล็ก ยังไงให้ได้กำไร

โดยปกติแล้ว การลงทุน หุ้นกลุ่มเหล็ก ที่เกี่ยวกับ community เป็นหุ้นกลุ่มที่คาดเดาได้ยาก แต่รู้ไหมคะว่า เราจะเล่นหุ้นกลุ่มนี้ยังไงให้ได้กำไร แล้วการจะมาลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เราต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง และจังหวะในการเข้าซื้อควรอยู่ตรงไหน เราจะได้ไม่ต้องดอยกัน แถมยังมีกรณีศึกษาให้ด้วยนะคะ

ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าปัจจัยอะไร ที่ทำให้หุ้นกลุ่มเหล็กนี้มีราคาขึ้น จากการที่หุ้นกลุ่มเหล็กขึ้นในครั้งนี้

1.ประเทศจีน มีการปิดโรงงานเหล็ก ที่ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดภาษีการสนับสนุนการส่งออกสินค้าประเภทเหล็ก ทั้งที่ก่อนหน้านี้จีนพยายามสนับสนุนภาษีการส่งออกเหล็ก ทำให้มีโรงงานผลิตเหล็กตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจำนวนมาก และสินค้าประเภทเหล็กเองเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงสามารถส่งออกและทุบราคาเหล็กได้ทั่วโลก

การประกาศของประเทศจีน ที่มีการยกเลิกภาษีสนับสนุนการส่งออก มีผลเริ่มใช้เมื่อ 1 พฤษภาคม 2564 จึงเป็นแรงกดดัน ส่งผลทำให้ราคาเหล็กเร่งตัวขึ้นสูงอีก

2.การขาดแคลนถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตเหล็ก เกิดจาก ปัญหาของประเทศจีนและออสเตรเลีย โดยถ่านหินในประเทศจีนมีคุณภาพต่ำกว่าถ่านที่ออสเตรเลียมาก ส่งผลกระทบทำให้ต้องใช้ถ่านหินเป็นจำนวนมาก จึงมีการขาดแคลนถ่านหิน ที่ส่งผลกระทบไปถึงเหล็ก

หุ้นกลุ่มเหล็ก
จีนกับออสเตรเลีย

3.อัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น จากการขาดแคลนเรือขนส่งสินค้า และยังมีปัญหาจากท่าเรือคลองสุเอซยิ่งส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กให้ปรับตัวสูงขึ้น

ลงทุน หุ้นกลุ่ม เหล็กควรเข้าตอนไหน

การที่เหล็กขาขึ้นจะมาจากกำไรจากการสต็อกสินค้า และจะลงทุนให้ปลอดภัย ควรเข้าไปลงทุนในช่วงที่ราคาเหล็ก กำลังดีดตัวขึ้นไม่สูงมาก หรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นของราคาเหล็กที่สูงขึ้น วันนี้เราจะเอากราฟมาให้ดูว่า ราคาเหล็กอยู่ในจุดไหน การเข้าซื้อเราควรเลือกหุ้นที่พื้นฐานดี บริษัทมีกำไร และมีโอกาสทำให้หุ้นมีจุดเปลี่ยน ยิ่งจะทำให้กำไรมากขึ้น และเราจะหาหุ้นอย่างนั้นได้อย่างไร

หุ้นกลุ่มเหล็ก

พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะว่า ราคาเหล็กตอนนี้อยู่จุดไหน ต้องยอมรับว่าราคาเหล็กขึ้นมาพอสมควรแล้ว

เราจะมายกตัวอย่าง หุ้นเหล็กตัวหนึ่ง คือ หุ้น PERM

หุ้นกลุ่มเหล็ก
หุ้น PERM

ลักษณะของธุรกิจ

1. ศูนย์บริการเหล็ก (Steel Service Center)

ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็น (Cold Rolled Steel) บริษัทเป็นผู้ให้บริการในการจัดหาแปรรูปและจัดจำหน่ายสินค้าเหล็กรีดเย็น (Cold Rolled Steel) โดยปัจจุบันบริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (Cold Rolled Steel Sheet In Coil) จากผู้ผลิตในประเทศ และจากต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าจะนำไปใช้ในการผลิตเป็นชิ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป

เหล็กรีดเย็นชั้นรอง (Second Grade Cold Rolled Steel) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรองลงมาจากเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นหนึ่ง ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นหนึ่ง ซึ่งปกติจะมีเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาจากการผลิตด้วย ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนขนาดเล็ก (Pup Coil) เหล็กแผ่นรีดเย็นหัว-ท้าย (Cut Sheet) และเหล็กแผ่นรีดเย็นด้านข้างของม้วน (Scrap ball / Chopstick) ปัจจุบัน บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นรองจากบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

2  ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน ( Hot Rolled Steel ) บริษัทเป็นผู้ให้บริหารในการจัดหาและจำหน่ายเหล็กรีดร้อนแผ่นชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตเหล็กแท่งทรงแบน มาผ่านการรีดด้วยความร้อน หรือเหล็กม้วนดำ

3  ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า และเหล็กเคลือบสังกะสี  ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanizedSteel) บริษัทจัดจำหน่ายเหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า ซึ่งเหล็กดังกล่าว เกิดจากการนำเหล็กแผ่นรีดเย็น มาผ่านกรรมวิธีเคลือบเคมีโดยใช้ไฟฟ้า ทำให้พื้นผิวเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นสีเทา เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการพื้นผิวด้านนอกของสินค้าสำเร็จรูปที่เรียบสำหรับการพ่นสี เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ในส่วนตัวถัง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวถังคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สัดส่วนรายได้

1.จัดหาแปรรูป และจำหน่ายเหล็กรีดเย็น แผ่น และม้วน แบบซื้อมาขายไป 17.66%

2.เหล็กม้วนดำ และเหล็กแผ่นดำ แบบซื้อมาขายไป 14.08%

3.จัดหาแปรรูปเหล็กเคลือบด้วยเคมีไฟฟ้า และเหล็กเคลือบสังกะสี 53.15%

งบการเงิน ปี 2563

ไตรมาส 1 รายได้ 1,121.58 ล้านบาท GPM 7.15% ขาดทุนสุทธิ (19.46) ล้านบาท EPS (0.025)

ไตรมาส 2 รายได้ 769.21 ล้านบาท GPM 0.87% ขาดทุนสุทธิ (36.56) ล้านบาท EPS (0.05)

ไตรมาส 3 รายได้ 1,059.30 ล้านบาท GPM 12.61% กำไรสุทธิ 20.71 ล้านบาท EPS 0.03

ไตรมาส 4 รายได้ 1,179.04 ล้านบาท GPM 9.72% กำไรสุทธิ 61.50 ล้านบาท EPS 0.09

หุ้นกลุ่มเหล็ก

จากภาพจะเห็นว่าราคาเหล็ก ในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2563 มีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลทำให้ ใน 3 ไตรมาสนี้บริษัทเริ่มมีกำไร และในช่วงของไตรมาส 1 ปี 2564 มีการเร่งตัวสูงขึ้น ก็ยิ่งส่งผลดีกับบริษัท

การอ้างอิงจาก มิติหุ้น ที่ในไตรมาส 1 ปี 2564 จะมีกำไรสุทธิทะลุประมาณ 100 ล้านบาท และทั้งปี จะมีกำไรประมาณ 300 ล้านบาท คิดกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.4 บาท จากข่าวและจากการดูงบการเงินจะเห็นได้ว่า ข้อมูลจากข่าวนั้นมีโอกาสเป็นได้ เนื่องจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 ราคาเหล็กเร่งตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจจะถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ก็เป็นได้

อีกหนึ่งสาเหตุที่ควรดู งบแสดงฐานะการเงิน

ในปี 2562 บริษัทมีหนี้สินระยะสั้น 2,227.47 ล้านบาท และปี 2563 หนี้สินระยะสั้นเหลือ 1,037.69 ล้านบาทแสดงว่าบริษัทมีการชำระหนี้สินออกไปเพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยไปเพราะในไตรมาส 4 ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ยไป 12.55 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว 24.77 ล้านบาท หรือลดลงไปถึง เกือบ 50%

ถ้าไปดูในงบกระแสเงินเงินสดก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการทยอยจ่ายหนี้คืนไปแล้วในช่วงปี 2563 ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรมากยิ่งขึ้น จากภาระดอกเบี้ยที่น้อยลง

*บทความนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำหุ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การแชร์มุมมองจากข้อเท็จจริงเท่านั้น นักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณ

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin Tanyanan

ที่มา Facebook:เหล็ก.com – ชุมชนคนขายเหล็ก

PERM ถึงเวลา‘เทิร์นอะราวด์’ กูรูชี้ปีนี้กำไรพีคแรง300ล.(21/04/64)

https://www.mitihoon.com/2021/04/01/229917/