ความน่าสนใจของ บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI

ความน่าสนใจของ บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นประกันเปิดปิด ที่ทุกคนได้ยินกันและกำลังเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่มีรถ จะช่วยให้ผู้ใช้ลดค่าใช้จ่ายในการประกันรถยนต์ได้ถึง 40% และยังมีประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายสามารถนำมาลดเบี้ยประกันกันสุขภาพให้เราได้อีกด้วย

 บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI
บริษัทไทยวิวัฒน์

ลักษณะธุรกิจของ บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI

1.   การประกันภัยรถยนต์ สัดส่วนรายได้ 58.92 %

2.   การประกันอัคคีภัย สัดส่วนรายได้ 4.10 %

3.   การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สัดส่วนรายได้ 34.76 %

4.   การประกันภัยเบ็ดเตล็ด สัดส่วนรายได้ 2.21 %

 บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI

การรับรู้รายได้

การรับรู้รายได้ของบริษัทประกัน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  1. รายได้จากเบี้ยประกันรับ
  2. รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนแบ่งออกเป็น

รายได้จากการลงทุน มาจากดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงิน

กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน มาจากกำไรขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นแค่การปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นสามัญ และกองทุนรวม

งบการเงิน

ไตรมาส 1 รายได้จากเบี้ยประกันรับ 987.01 ล้าน  รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ -220.98 ล้าน

ไตรมาส 2 รายได้จากเบี้ยประกันรับ 1,071.97 ล้าน  รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ  105.75 ล้าน

ไตรมาส 3 รายได้จากเบี้ยประกันรับ 1,205.81 ล้าน  รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ  44.59 ล้าน

ไตรมาส 4 รายได้จากเบี้ยประกันรับ 2,721.04 ล้าน  รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ  52.37 ล้าน

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 กำไรขาดทุนสุทธิ -231.57 ล้าน

ไตรมาส 2 กำไรขาดทุนสุทธิ 232.07 ล้าน

ไตรมาส 3 กำไรขาดทุนสุทธิ 2.83     ล้าน

ไตรมาส 4 กำไรขาดทุนสุทธิ 74.34   ล้าน

รายได้จากการลงทุน

ไตรมาส 1 รายได้จากการลงทุน 14.28 ล้าน  กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม -235.26 ล้าน

ไตรมาส 2 รายได้จากการลงทุน 24.16 ล้าน  กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 81.59 ล้าน

ไตรมาส 3 รายได้จากการลงทุน 15.96 ล้าน  กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 28.63 ล้าน

ไตรมาส 4 รายได้จากการลงทุน 71.46 ล้าน  กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 19.09 ล้าน

พอร์ตเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ ปี 62

หน่วยลงทุน 61.92 %

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11.69 %

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 10.61 %

หุ้นทุน 9.90 %

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน 1.43 %

 บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI

ความน่าสนใจของ บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI

จะเห็นได้ว่าธุรกิจของ บริษัทไทยวิวัฒน์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากตัวเบี้ยประกันรับ แต่บริษัทยังไม่เห็นกำไร เนื่องจากการที่มีการรับรู้การขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักของกิจการ

ถ้าคิดกำไรของบริษัทที่ไม่รวมการรับรู้กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมแล้ว จะทำให้บริษัทมีกำไรอยู่ที่ 183.62 ล้าน หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.61

สินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้

ระบบเปิด-ปิด ประกันอัจฉริยะ “TVI Connect”

นวัตกรรมการประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับจริง จอดรถไว้ไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ช่วยให้ผู้เอาประกันประหยัดค่าเบี้ยประกันกว่าแบบรายปีทั่วไปสูงสุดถึง 70% แต่คุ้มครองครบเหมือนกับ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบรายปี

จุดเด่นสุดของ TVI Connect คือ สามารถทำงานเปิดปิดประกันได้โดยทันทีเมื่อมีการ สตาร์ทและดับเครื่องยนต์ ของรถที่ทำประกันไว้ โดยการทำงานทั้งหมดเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง ไม่ต้องพึ่ง Bluetooth หรือแม้แต่สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากมือถืออีกต่อไป โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานจาก แอพพลิเคชัน Thaivivat Motor โดยจะมีการส่ง Notification แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเปิดและปิดประกัน

 บริษัทไทยวิวัฒน์ TVI
บริษัทไทยวิวัฒน์

ประกันสุขภาพแอ็คทีฟเฮลท์

ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health เป็นประกันภัยสุขภาพที่ต้องการส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองหันมาออกกำลังกาย และคนที่รักในการออกกำลังกาย เป็นการออกำลังเพื่อลดเบี้ยประกันไปในตัว ซึ่งสามารถลดเบี้ยประกันได้สูงสุดถึง 40% ต่อเดือน เมื่อออกกำลังกายตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกสัปดาห์

ประกันเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองไวรัส COVID-19 

กรณีอยู่ต่างประเทศ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศ ตามจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงไม่เกินทุนประกันทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

คุ้มครองค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าแพ็กเกจทัวร์ตามจริง ในกรณีเมื่อลูกค้ายกเลิกการเดินทางก่อนออกจากประเทศไทย โดยสาเหตุ จากการเสียชีวิตของญาติหรือลูกค้าเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ICU)

*บทความนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำหุ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การแชร์มุมมองจากข้อเท็จจริงเท่านั้น นักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณ

This image has an empty alt attribute; its file name is Line_add_MrStock-1.png

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin: Tanyanan