อ่านงบการเงิน ให้เป็นใน 2 วัน (วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”)

สรุปจากซีรี่ย์อ่านงบการเงินให้เป็นใน 2 วัน ซึ่งเข้าใจง่าย ตอนนี้เป็นของ วันที่ 2 “ต่อยอดอ่านงบการเงิน”

รับชมได้ที่นี่ (หรือคลิก)

 

มีทั้งหมด 2 ตอน

ตอนที่ 1 ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน

ตอนที่ 2 ต่อยอดอ่านงบการเงิน