งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เห็นการเคลื่อนไหวของทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงการเปลี่ยนแปลงทุน ระหว่างต้นงวดและปลายงวด เช่น กำไร/ขาดทุน เพิ่มทุน จ่ายปันผล ทำให้ทราบารเคลื่อนไหวของ ทุน ชัดเจน

การเคลื่อนไหวของทุน ใน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ทุน มีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่งปีที่ผ่านมา มีทั้งรายการที่ทำให้เพิ่มขึ้น และลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น เช่น

  • ผลกำไร
  • การเพิ่มทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง เช่น

  • ผลขาดทุน
  • จ่ายปันผล
  • (ทั้งการปันผลเป็นเงิน และการปันผลเป็นหุ้น)

งบนี้จึงเป็นการแจกแจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปในส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง เปรียบเสมือนเป็นสมุดบัญชีเงินฝากของกิจการ ใช้ดูการเคลื่อนไหวส่วนของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่าง

งบ บริษัท DCC ปี 2017

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

จะเป็นว่า ตอนต้นงวด 1 มกราคม 2560 มีส่วนทุน = 3,377 ล้านบาท

จะแยกย่อยรายละเอียดต่างๆ ตามรายการหัวตาราง เช่น เป็นทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม …

ในระหว่างปี มีรายการที่ทำให้ ทุน เพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นกัน

รายการทุนเพิ่มขึ้น คือ กำไร (บรรทัดสีเขียว) ปีนี้มีกำไร 1,042 ล้านบาท

ทำให้ทุนเพิ่ม

รายการทุนลดลง คือ เงินปันผลจ่าย (บรรทัดสีส้ม) ปีนี้จ่ายปันผลไปทั้งสิ้น 920 ล้าน บาท

ทำให้ทุนลด

เนื่องจากผมหยิบงบรวมมาจึงมีรายการ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม


รายการนี้อธิบายแบบสั้นๆ คือ บริษัทย่อยที่เราไปถึงหุ้นไม่ได้ถือครบ 100% แต่เวลารวมงบจะรวมมาแบบ 100% ก่อน เป็นหลักการของงบการเงินรวม ดูได้ที่นี่ เลยต้องนำมารวม คือบรรทัด 281 ล้าน (หากงง ส่วนนี้ผ่านก่อนได้ครับ)


สรุปทุกรายการ พอสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงมีส่วนของผู้ถือหุ้น (ทุน) = 3,780 ล้านบาท นั่นเอง

ดังนั้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้ทราบรายละเอียดการเคลื่อนไหวของ ทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ในระหว่างปีว่า เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง จากรายการใดบ้างอย่างชัดเจน

Note

แต่โดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่ได้อ่านงบนี้กัน เพราะ ปกติเวลาอ่านงบเราจะ ดู งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกระแสเงินสด ก่อนอยู่แล้ว ซึ่งถ้าอ่านส่วนดังกล่าวมาแล้ว จะพอเข้าใจทันทีว่าทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ก็เพื่อความชัวร์ เปิดดูสักหน่อย ก็ไม่ว่ากันครับ

 

Mr.LikeStock