งบการเงินบอกอะไร ได้บ้าง ? หากดูดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

งบการเงินบอกอะไร ? งบการเงินนั่นเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วในอดีต ไม่สามารถบอกอนาคตได้ 100% แต่พอบอกอะไรบางอย่างได้ หากจับความสัมพันธ์กันดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

งบการเงินเกิดจากการทำบัญชีของบริษัทและสรุปเป็นงบการเงินให้เราอ่านกัน

ดังนั้นข้อมูลในงบการเงินจึงเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วทั้งสิ้น ไม่สามารถบอกอนาคตได้ 100%

เช่น ยอดขายปีที่แล้วดีมากๆ ปีหน้าอาจจะดีหรือแย่กว่าก็ได้ทั้งนั้น ต้องวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพประกอบ

แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

หากเราจับความสัมพันธ์กันดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

ในบทความนี้จะยกบางตัวอย่างให้พอเข้าใจ

ใน งบการเงินบอกอะไร เรา

1. หนี้สินบอกภาระได้

หากดูในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ฝั่งหนี้สิน หากพบกว่าบริษัทมีหนี้เยอะมากๆ ลองเดาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา ?

สิ่งที่จะเกิดตามมา ก็คือ บริษัทก็ต้องคืนหนี้พวกนี้สักวันในอนาคต และในงบกำไรขาดทุนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คือ ดอกเบี้ย (หรือ ต้นทุนทางการเงิน) นั่นเอง

2. ลูกหนี้การค้า

รายการนี้อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงให้ดูต้นงวดกับปลายงวด หากเราเห็นว่า ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ บอกอะไรเรา?

ปกติแล้วถ้ายอดขายเพิ่มลูกหนี้เพิ่มตามแต่ไม่ได้มากเกิดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ายอดขายไม่ได้เพิ่มอะไรมาก กลับกัน ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวก็เสี่ยงต่อการเก็บหนี้ไม่ได้ หรือเป็นหนี้สูญในอนาคต ต้องมาตั้งสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามมา

สามารถดูการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในบทความ งบกระแสเงินสด

3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการนี้อยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการนี้มีเพิ่มขึ้นเยอะๆ ดีหรือไม่ ?

การดูว่าบริษัทมีการขยายกิจการหรือไม่อย่างนึงคือดูรายการสินทรัพย์ถาวรว่ามีการเพิ่มขึ้นมากน้องแค่ไหน หากเราเห็นบรรทัด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ต่อมา คือ จะช่วยให้กิจการทำกำไรได้เพิ่มขึ้นหรือไม่? และใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะคุ้มทุน?

เพราะ สิ่งที่มาก่อนคือ ค่าใช่จ่ายในรูปของ ค่าเสื่อมราคา นั่นเอง (แต่ที่ดิน ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคานะครับ)

กรณีศึกษา หุ้น MINT ซื้อ NH Hotel Group (อ่านเพิ่มเติม)

ดังนั้นรายการต่างๆ ในงบการเงิน สามารถบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อในอนาคตได้หากเรานำมาเชื่อมโยงต่อกัน แต่สิ่งที่สำคัญคือ อย่าลืมวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพประกอบด้วยเสมอครับ

Mr.LikeStock