คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย

คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย

ประกอบด้วย

1 งบแสดงฐานะการเงิน
2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3 งบกระแสเงินสด

ฉบับกระชับเข้าใจง่าย ประหยัดเวลาเรียนรู้ ใช้เวลาไม่นาน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิธีการ อ่านงบการเงิน ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้

รับชมได้ที่นี่

 


คลิปสอนอ่านงบการเงินแบบเข้าใจง่าย (ฟรี)

http://www.MrLikeStock.com/clip/

==========================
สนใจเข้าร่วมสัมมนากับ Mr.LikeStock
สัมมนาอ่านงบการเงิน และ การประเมินมูลค่าหุ้น
http://www.MrLikeStock.com/seminar/

Line id : MrLikeStock
หรือโทร : 088-555-3245

ขอบคุณครับ