Excel สำหรับ “อ่านงบการเงิน” – Mr.LikeStock

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านงบการเงิน แต่ยังไม่คล่องในการใช้ Excel สามารถศึกษาเบื้องต้นจากในคลิป นี้ ได้ครับ

ผมได้สาธิตการใช้ Excel สำหรับการอ่านงบการเงินโดยตรง การทำงานต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อที่จะได้วิเคราะห์งบการเงินได้ครับ

หรือในลิ้งค์ ต่อไปนี้

เนื้อหา เช่น

  • การใช้งาน Excel เบื้องต้น
  • การจัดการรูปแบบตัวเลข ให้วิเคราะห์ได้สะดวก
  • การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง (Common Size Analysis)
  • การสร้างกราฟ
  • เทคนิคการใช้ Excel เพิ่มเติมในการวิเคราะห์งบการเงิน

    หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

Mr.LikeStock

#อ่านงบการเงิน