หุ้น VIH – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – มีโรงพยาบาลอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ หนองแขม อ้อมน้อย สมุทรสาคร และแยกไฟฉาย ทั้ง 4 โรงพยาบาลอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก สามารถแบ่งทรัพยากรใช้กันได้ รวมทั้งหมด 537 เตียง – จุดเด่นของแต่ละสาขา 1.

อ่านต่อ

หุ้น VIBHA – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – ก่อตั้งในปี 1986 ชื่อโรงพยาบาลวิภาวดี ขนาด 100 เตียง – ก่อตั้ง JV กลุ่มโรงพยาบาลวิภารามซึ่งเป็นบริษัทร่วมในปี 2003 – ในปี 2009 ก่อตั้งโรงแรม Princeton Park เพื่อกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น

อ่านต่อ

หุ้น GPI – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – EVENT & EXHIBITION เป็น 80% ของรายได้บริษัท ไตรมาส1 รายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ หลักๆมาจาก motor show รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นงาน event ใหม่ๆที่อาจจะยังไม่มีกำไรแต่ต้องทำเพื่อต่อยอดการจัดงานในปีต่อๆไป motor show รายได้มากขึ้นจากปีก่อน 18%

อ่านต่อ

หุ้น FVC – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – มี 4 BUs หลัก ได้แก่ B1 ระบบน้ำในอุตสาหกรรม มีสัดส่วนรายได้ 16% B2 ระบบน้ำสำหรับ Commercial และ Residential เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และร้านสะดวกซื้อ

อ่านต่อ

หุ้น GLORY – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – แผนปี65 จะขยาย platform ให้เป็น global platform ขยายไปต่างประเทศ และแตกไลน์ platform ให้ชื่อ JINOVEL เพื่อ focus ในกลุ่มผู้หญิงเน้นหมวดรักมากขึ้นและมีระบบรายเดือน 399 บาท อ่านได้ทั้งเว็บ เป้าหมายการ

อ่านต่อ

หุ้น GLOCON – สรุป OPPDAY 2022Q1

สรุปประเด็นสำคัญ – ในเดือนมีนาคมได้รวมลูกชิ้นทิพย์เข้ามา คาดรายได้ปีนี้ 650 ล้านบาท +18.4%YoY 2018 บริษัทเคยมีรายได้ 821 ล้านบาท – ไตรมาส1 หยุดกิจการ A&W และ kitchen plus ตั้งสำรองไปแล้วปี21 แต่มี

อ่านต่อ