สรุปอ่านงบการเงิน

เข้าใจได้ง่ายๆ ภายใน 3 หน้า A4

ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0ByobRR1s6nuYbWQ0b0kwdld4Wlk/view


ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเสมอมาครับ 🙂

Mr.LikeStock

อ่านงบการเงิน หุ้น การลงทุน