Category: บทความ

จับผิดงบ ด้วย รายงาน ความเห็นของผู้สอบบัญชี

รายงาน ความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นข้อมูลที่แสดงไว้ในงบการเงิน เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจในความถูกต้องของการจัดทำ และอาจใช้เป็นแนวทางในการหาสิ่งผิดปกติของกิจการได้ การอ่านรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีอาจเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม และคิดว่าไม่สำคัญเท่ากับตัวเลขของงบการเงิน แต่ สิ่งที่ควรทำมากที่สุด ก่อนเริ่มอ่านงบการเงิน คือ การอ่านรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ทำไมต้องอ่าน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ปกติแล้วงบการเงินของบริษัท ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต และเป็นบุคคลอิสระจากบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ พิจารณาว่า งบการเงินของบริษัท

อ่านต่อ

ซื้อหุ้นคืน คืออะไร เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวัง และจุดสังเกตในงบการเงิน

ซื้อหุ้นคืน คือ การที่บริษัทจดทะเบียนนำเงินสดไปซื้อหุ้นจากนักลงทุน เพื่อแก้ปัญหาการมีสภาพคล่องส่วนเกินหรือปัญหาที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม ทำไมบริษัทต้อง ซื้อหุ้นคืน การซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchase) จะช่วยให้บริษัทสามารถ 1. ปรับโครงสร้างทางการเงินได้ จากการที่มีกำไรสะสม หรือ เงินสด มากเกินความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้ บริษัทจึงเลือกนำเงินนั้นมาซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนที่อยากขาย Tips: บริษัทสามารถเลือกที่จะนำเงินสดไปใช้ทำอย่างอื่นได้นอกจากการซื้อหุ้นคืน เช่น

อ่านต่อ

CG Rating สัญลักษณ์สามเหลี่ยมของหุ้น บอกอะไร จำเป็นต้องดูหรือไม่

CG Rating คือ การจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเทียบกับมาตรฐานสากล ที่นักลงทุนมือใหม่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น CG Rating คืออะไร Corporate Governance Rating เป็นการจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

อ่านต่อ

สินค้าคงเหลือ สต็อก สร้าง สตางค์ จริงหรือไม่ ?

สินค้าคงเหลือ เป็นรายการที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบ หากมีจำนวนมาก อาจจะเป็นสัญญาณของเงินที่กำลังจมอยู่ อยู่รายการไหน ในงบการเงิน Inventory หรือสินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการมีไว้เพื่อขาย หรือเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต เช่น งานระหว่างทำ วัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า สินทรัพย์หมุนเวียนมีหลายรายการ ซึ่งแต่ละรายการจะถูกเรียงตามสภาพคล่อง โดยรายการที่มีสภาพคล่องสูงจะอยู่บรรทัดบนสุด เรียงลำดับมาจนต่ำสุด

อ่านต่อ

BOI สิทธิประโยชน์ทางภาษี เกี่ยวข้อง กับ หุ้น อย่างไร

BOI คือหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หากกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่สำนักงานกำหนดไว้ จะได้รับยกเว้นภาษีบางประเภท   BOI คืออะไร The Board of Investment of Thailand หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ BOI ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

อ่านต่อ

วิเคราะห์ผู้บริหาร อย่างไร รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ…

วิเคราะห์ผู้บริหาร จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นว่า กิจการที่เราเลือกลงทุนอยู่ในมือของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ไม่ย่อท้อ และพร้อมที่จะพาธุรกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากการวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเลขจากงบการเงินแล้ว อีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการวิเคราะห์หุ้นเชิงคุณภาพ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเลือกหุ้นก็คือการวิเคราะห์ผู้บริหาร ทำไมต้อง วิเคราะห์ผู้บริหาร หลายคนอาจมองข้ามการวิเคราะห์ผู้บริหารไป เพราะอาจมีความเชื่ออยู่แล้วว่า ต้องเป็นคนที่ดีและเก่งอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นจะมาเป็นผู้บริหารได้อย่างไร แต่ก็มีอยู่หลายกรณีที่ผู้บริหารไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เนื่องจากผู้บริหารเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่จะนำบริษัทไปในทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ช่วยสานฝันให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราได้ หากเราสามารถเลือกลงทุนในกิจการที่ดี และผู้บริหารมีความสามารถ

อ่านต่อ