หุ้น AS – Opportunity day Q1/2021

หุ้น AS หรือ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ ลักษณะธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ทั้งเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และบน PC โดยจำหน่ายในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ

หุ้น JKN – Opportunity day Q1/2021

หุ้น JKN หรือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ ลักษณะธุรกิจ – หุ้น JKN บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนี้ ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์ content ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คอนเทนต์ (B2B- Business

อ่านต่อ

หุ้น HTECH – Opportunity day Q1/2021

หุ้น HTECH หรือ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย Cutting tool หรือเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน Hard disk drive

อ่านต่อ

หุ้น RS – Opportunity day Q1/2021

หุ้น RS หรือ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)กลุ่ม บริการ หมวดพาณิชย์ ลักษณะธุรกิจ เมื่อปี 2019 บริษัทมีการเปลี่ยนจากการทำธุรกิจสื่อ (entertainment) มาเป็นธุรกิจพาณิชย์ (commerce) ที่มีคอนเทนต์ความบันเทิง มีการจำหน่ายสินค้าทั้งของตนเองและพันธมิตร และเมื่อปี 2020

อ่านต่อ

หุ้น MBKET – Opportunity day Q1/2021

หุ้น MBKET หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)อยู่ในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงาน Q1/2021 – หุ้น MBKET งบดุล สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% QoQ สาเหตุมาจากการเติบโตของลูกค้า

อ่านต่อ

หุ้น VL – Opportunity day Q1/2021

หุ้น VL หรือ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI กลุ่มบริการ ภาพรวมของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. น้ำมันดิบ2.

อ่านต่อ