หุ้น TACC – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – สัดส่วนรายได้มาจาก 1. B2B หรือขายผ่านช่องทาง 7-11 เป็นหลัก 93% ได้แก่ (1) เครื่องดื่มเย็นในโถกด (มีอยู่ 4 หัว) มีอยู่ใน 10,300 สาขา (2) Non

อ่านต่อ

หุ้น KWM – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – ปีที่แล้วใบเกลียวขายได้เยอะไม่ใช่สถานการณ์ปกติเนื่องจากปกติใบเกลียวขายดีในไตรมาส3 ปีก่อนขายดีตั้งแต่ต้นปี แต่อย่างไรก็ยังเยอะกว่าปี63 – GPM ที่ลดลง สินค้าใบเกลียว GPM เยอะยอดขายลดลงทำให้ลดลงรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบเหล็กที่เพิ่มและ supplier จีนที่ผันผวน รวมถึงสินค้าคอมโมต่างๆเพิ่มขึ้น – ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น เริ่มมีขายออนไลน์รวมถึงค่าเช่าในการ stock สินค้าเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มวงเงินกู้ใช้หมุนเวียน

อ่านต่อ

หุ้น TFG – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – บริษัทเป็นผู้ผลิตTOP3 ในตลาด มีกำลังการผลิต ไก่ 5 แสนตัวต่อวัน และสุกร 80,000 ตัวเป็นสุกรขุนต่อเดือน บริษัททำตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำ – Feed mills ใช้ในเครือตัวเอง 70% ที่เหลือส่งออก – ตัว

อ่านต่อ

หุ้น STI – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. งานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง เป็นสัดส่วนรายได้หลัก 81% 2. งานออกแบบทั้งสถาปัตย์ ระบบวิศรกรรมและตกแต่งภายใน 3. การประมาณราคาและวัดปริมาณงาน หรือ Quantity surveyor (QS) 4.

อ่านต่อ

หุ้น HFT – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ – ยางจักรยานยังขายดีขึ้นในโซนยุโรป รวมถึงจีน lockdown ได้คำสั่งซื้อเพิ่ม – ไตรมาส3 ยอดขายจะดรอปตามฤดูกาล – ยอดขายหลักๆไปยุโรป 49% เอเชีย 23% ไทย 19% และ อเมริกา 8% ปีที่ผ่านมายอดขายกำไร

อ่านต่อ