รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจ และให้คำปรึกษา โดย ผู้เชียวชาญอ่านงบฯ

รับวิเคราะห์งบการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ผู้บริหาร เจ้าของบริษัท ทราบข้อมูลในเชิงลึก สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด ขยายธุรกิจ วางแผนการลงทุน

งบการเงิน คือ รายการสรุปภาพรวมของบริษัท ทำให้ทราบถึงสภาพของกิจการ ถึงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการ ความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะต้องจัดทำทุก ๆ ปี ควรต้องอ่านและวิเคราะห์อยู่เสมอ

งบการเงิน คือ

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของกิจการและฐานะการเงินได้จาก การอ่านงบการเงิน ทำให้ทราบถึงสุขภาพทางการเงินของกิจการว่ามีความแข็งแกร่งหรือไม่ ความสามารถในการทำกำไร มีความเสี่ยงอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้น

งบการเงินคือ

แต่ปัญหาคือ ผู้บริหารที่ความเชียวชาญในการทำธุรกิจ มีภาระต่างๆ มากมาย หากต้องมาศึกษาวิธีการอ่านงบตั้งแต่แรกจะค่อนข้างใช้เวลา แทนที่จะนำเวลาอันมีค่าไปบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้าจะคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กว่า

ถ้าอ่านงบการเงินเป็น จะเห็นภาพต่าง ๆ ที่สะท้อนอยู่ในบริษัท เปรียบเทียบง่าย ๆ คือ เหมือนหมอดูที่จะทำนายบริษัท แต่ไม่ใช่การคาดเดา วิเคราะห์บนพื้นฐานและหลักการที่สากลยอมรับ กางตัวเลข ข้อมูลและสถิติ มาดูความจริงกันอย่างละเอียด

ผม Mr.LikeStock ผู้เชียวชาญด้านการอ่านงบการเงิน ผู้เขียน หนังสืออ่านงบการเงิน ขายดี วิทยากรหุ้นและการลงทุน ตลอด 12 ปีที่เป็นนักลงทุนผมได้วิเคราะห์กิจการต่าง ๆ มากมาย เพื่อหาบริษัท (หุ้น) ที่น่าลงทุน วิเคราะห์งบการเงินในธุรกิจที่หลากหลาย บริหารบริษัทของตนเอง และทำอาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้คำปรึกษา

หนังสืออ่านงบการเงิน

มีเจ้าของกิจการหลายท่านมาลงเรียน คอร์สอ่านงบการเงิน เพื่อที่จะได้นำการอ่านงบการเงิน ไปวิเคราะห์บริษัทตนเอง แต่หลายๆ ท่าน ก็ไม่ได้มีเวลามาศึกษา และสอบถามถึง บริการ วิเคราะห์งบการเงิน ว่ารับทำและให้คำปรึกษาหรือไม่

Mr.LikeStock

ตอนนี้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผมได้สะสมมา ทั้งในด้านการลงทุน การทำธุรกิจ และอยากให้เจ้ากิจการ ผู้บริหาร ได้เข้าใจธุรกิจตัวเองอย่างแท้จริง ผมจึงมีบริการ รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจ และให้คำปรึกษา

Mr.LikeStock

สิ่งที่จะได้รับจากบริการ รับวิเคราะห์งบการเงิน

 • ผู้บริหารไม่ต้องศึกษาบัญชี (อ่านงบการเงิน) แต่สามารถทราบรายละเอียดได้
 • ซึ่งจะอธิบายหลักการวิเคราะห์ประกอบด้วย
 • ทราบถึงผลประกอบการในเชิงลึก สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อได้
 • เป็นข้อมูลประกอบในการขยายธุรกิจ วางแผนการลงทุน
 • ประเด็นความเสี่ยง หรือ ปัญหาด้านการทำธุรกิจที่ฟ้องไว้ในตัวเลข
 • คำแนะนำในด้านการทำธุรกิจ หรือการปรับธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ (เบื้องต้น)
 • ต้องการรู้ประเด็นไหนถามผมเยอะ ๆ ได้เลย

ลักษณะของการบริการ

 • วิเคราะห์งบการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของกิจการ
 • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
 • วิเคราะห์แนวดิ่ง (Common-size Analysis)
 • วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลที่สำคัญของบริษัท

ระยะเวลา ประชุม นำเสนอและให้คำปรึกษา
รวมทั้งสิ้น 1.30 – 2.00 ชั่วโมง

 • 30 นาทีแรก หากทางเจ้าของกิจการของสะดวก นำเสนอข้อมูลบริษัท พาเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โรงงาน ฯลฯ
 • 1.30 ชั่วโมง เป็นการประชุมให้คำปรึกษา และซักถาม
  (ทั้งนี้ ทางบริษัทต้องส่งข้อมูลให้ก่อนเพื่อนำไปวิเคราะห์)

หากสนใจบริการ รับวิเคราะห์งบการเงิน

กรุณาติดต่อมาที่ ไลน์ไอดี : @MrStock
(แล้วทักมาว่า “สนใจบริการวิเคราะห์งบการเงิน” )

https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ค่าบริการเริ่มต้น เพียง 1x,xxx บาท
(จำกัด รับเดือนละไม่เกิน 4 เคส)

ผม Mr.LikeStock ศึกษาธุรกิจมาเยอะ ทั้งลักษณะกิจการที่ดี (น่าลงทุน) และกิจการที่จะกำลังมีปัญหา ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณครับ

Mr.LikeStock

Mr.LikeStock