การเลือกหุ้นดีจากงบการเงิน (มีคลิป) – Mr.LikeStock

technic_readfs

การเลือกหุ้นดีจากงบการเงิน (มีคลิป) – Mr.LikeStock

    คลิป YouTube อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน เลือกหุ้นดี คัดหุ้นเด่นจากงบการเงิน
รวมถึงรายละเอียดที่ซ้อนอยู่ในงบการเงินเพื่อให้เห็นภาพจริงของบริษัท เนื้อหาเข้าใจง่าย

สามารถรับชมคลิปนี้ประกอบได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=-tQdS-IrNcQ

เอกสารประกอบตัวเต็ม ดาวน์โหลดได้ที่
https://goo.gl/Tfkoha

7 จุด เลือกหุ้นดี
ความสามารถในการทำกำไร
1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ต้องโตขึ้นเรื่อยๆ
2. กำไรขั้นต้น ต้องดีไม่ผันผวนมาก (ถ้าค่อยๆ เพิ่มด้วยยิ่งดี)
3. กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ต้องโตขึ้นเรื่อยๆ
4. มีกำไรเป็นเงินสด EBITDA ต้องโตขึ้นเรื่อยๆ (หรือดูที่ CFO)
ความแข็งแกร่งของงบการเงิน
5. บริษัทควรเจริญเติบโตขึ้น สินทรัพย์รวมโตขึ้นเรื่อยๆ
6. หนี้สิน ไม่ควรมากเกินไป (หนี้ที่มีดอกเบี้ยไม่ควรมีมาก)
7. กำไรสะสม ต้องโตขึ้นเรื่อยๆ

7 Ratio คัดหุ้นเด่น
1. ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
2. ROA อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3. GPM อัตรากำไรขั้นต้น
4. NPM อัตรากำไรสุทธิ
5. AT อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน
6. DE อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
7. Cash Cycle วงจรเงินสด

ศึกษาการอ่านงบการเงินเบื้องต้นได้ที่
http://www.mrlikestock.com/seminar/clip.html

ลิ้งค์เครื่องมืออ่านงบการเงิน
1.เว็บ set.or.th
http://www.set.or.th

2. เว็บอีไฟแนนซ์ไทย (เมนู Stock focus)
http://www.efinancethai.com

3. เว็บ MorningStar
http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=PB&region=tha&culture=en-US

4. Opportunity Day
http://www.dcs-digital.com/setweb/

5. รวมบทวิเคราะห์ จากเว็บ settrade
http://portal.settrade.com/C17_ResearchList.jsp

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

Mr.LikeStock #อ่านงบการเงิน