วิธีการซื้อขายเศษหุ้น Odd Lot บน Streaming (New)

เร็วๆ นี้ทาง Streaming ที่เราใช้กันบนมือถือมีการอัพเดทให้สามารถดูราคาในกระดาน Odd Lot ได้ครับ สะดวกกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับ ในบทความนี้ผมจะมา รีวิว (Review) การซื้อขายเศษหุ้น กันครับ

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 

1. เข้าที่ App ตามปกติแล้วเลือก เมนู More (ล่างขวา)

Screenshot_2016-05-12-11-10-28_cr

2. เลือกเมนู Odd Lot

Screenshot_2016-05-12-11-10-35_cr2

3. ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการ (กรณีนี้เลือก BEM เป็นตัวอย่าง)
ต้องดูราคาที่เราจะซื้อด้วยครับว่า Odd Lot มีขายหรือไม่
เพราะบางครั้ง Odd Lot ราคาต่างจากกระดานหลักก็มีครับ

Screenshot_2016-05-12-11-12-49_cr

4. กลับมาที่หน้า Buy/Sell คีย์จำนวนหุ้น และราคา
ราคาที่คีย์ควรต้องให้ Match กับ Odd Lot ฝั่ง Offer ด้วยนะครับ

Screenshot_2016-05-12-11-13-14_cr

5. เมื่อสั่งซื้อเสร็จ Match เรียบร้อย

Screenshot_2016-05-12-11-13-22_cr

6. เข้าพอร์ทแล้ว (มีตั้ง 1 หุ้น)

Screenshot_2016-05-12-11-14-16_cr

7. ตอนขาย หลังจากที่ดูราคาในกระดาน Odd Lot มาแล้ว ในขั้นตอนที่ 3 ก็มาที่หน้า Buy/Sell เพื่อขาย คีย์จำนวนหุ้น และราคา
ราคาที่คีย์ควรต้องให้ Match กับ Odd Lot ฝั่ง Bid ด้วยนะครับ

Screenshot_2016-05-12-11-14-38_cr

8. เมื่อสั่งขายเสร็จ Match เรียบร้อย

Screenshot_2016-05-12-11-14-47_cr

9. หายออกจากพอร์ทเรียบร้อยแล้วครับ
สรุปผมขาดทุนไป 0.07 บาท 555

Screenshot_2016-05-12-11-14-53_cr

ขอบคุณที่ติดตามเสมอมาครับ

Mr.LikeStock

อ่านงบการเงิน หุ้น การลงทุน
ผูเ้ขียนหนังสือ “กุญแจอ่านงบการเงิน”

KeyReadFS_sd250