อ่านงบการเงิน – MrLikeStock.com

อ่านงบการเงิน คือ การอ่านรายงานทางการเงินและบัญชีของกิจการเพื่อให้ทราบฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

คลิปสอน “อ่านงบการเงิน” เข้าใจง่ายๆ ( ฟรี !! )

 

 

สนใจเข้าร่วมสัมมนาอ่านงบการเงิน หุ้น การลงทุน
กับ Mr.LikeStock Tel 088-555-3245
(กรุณาคลิก) www.MrLikeStock.com/seminar/